Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Удължава се срокът на някои мерки срещу COVID-19 в лозаро-винарския сектор

Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19 в лозаро-винарския сектор. С цел да се осигурят по-благоприятни условия за земеделските стопани за справяне с продължаващото негативно въздействие на пандемията от COVID-19,  Европейската комисия предвижда запазване на временно увеличения размер на помощта по всички мерки и за приемиите през 2022 г., съобщиха от агроминистерството  Така по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ максималният размер на помощ ще бъде до 90% вместо 75% от направените допустими разходи. По мерки „Инвестиции“,  „Популяризиране в трети държави“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта ще бъде до 70%, вместо 50 на сто. Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и през 2022 г. може да се прилага за част от стопанството, както и едни и същи площи да бъдат подпомагани в две или повече последователни години.

За стимулиране на лозарите за ползване на мярка „Застраховане на реколтата“ като важен инструмент за управление на рисковете, увеличеният размер на помощта - 80% от разходите за застрахователни премии, ще се прилага за всички договори, сключени до края на програмния период - 15 октомври 2023-а. Националните програми ще могат да се изменят по всяко време през финансовата 2022 г. по аналогия на 2020 и 2021-а. Бенефициерите ще могат да изменят договорените операции по време на действие на сключения договор, когато тези промени са резултат от затруднени търговски взаимоотношения или други обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19.

 

Две мерки няма да се прилагат

Заради отслабващия негативен ефект на COVID пандемията върху пазара и стартиралите процеси по възобновяване на нормалните икономически процеси в сектора, двете мерки „Кризисна дестилация“ и „Кризисно съхранение на вино“ няма да се прилагат през 2022-а. Анализът на ЕК е показал, че от една страна много малка част от бюджетите, определени за разходване по националните програми за подпомагане на сектора, са разпределени по двете кризисни мерки, а от друга, че пазарът се възстановява и складираните количества вино намаляват до обичайните им стойности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във