Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УДРЯТ СЕКИРАТА НА НЕЗАКОННАТА СЕЧ

Нерегламентираното изсичане на дървета навсякъде по света придобива все по-застрашителни размери и може да стане причина за сериозно нарушаване на биоравновесието, отдавна алармират експерти. Проблемът не е чужд и на Европейския съюз, макар досега той да се отнасяше до голяма степен пренебрежително към него. Дали ще настъпят така дългоочакваните от учени и природозащитници промени, предстои да разберем на 10 септември, когато Европейската комисия ще представи нови предложения за борба с нелегалната сеч и вноса на дървен материал от трети държави. Очакват се изменения в регламента при издаването на разрешителни за внос на дървесина, които да се базират на стабилни доказателства за произхода на материала. Специално внимание ще бъде отделено и на импорта на хартия и мебели, който сега не фигурира в европейското законодателство. Ще се направят конкретни предложения за засилване на мерките срещу нерегламентираната сеч в страните членки, за осигуряване на честна конкуренция за легалните търговци на дървесина, както и за предоставянето на по-голям дял за тях от европейския пазар. Брюксел възнамерява също така да стимулира увеличаването на цените на дървесината, които сега бракониерите подбиват с близо 10 процента.
Комисията дооформя идеите си и до последния момент може да въведе всякакви промени, коментираха нейни представители пред БАНКЕРЪ. Така че изненади не са изключени. И все пак преобладаващото мнение на експертите е, че само железни норми могат да спрат нерегламентираната сеч в общността, а и извън нея.
Вносът на незаконно добит дървен материал и продукти от него се превърна в изключително сериозен проблем за Евросъюза след разширяването му през 2004 година. Чак през 2005-а бяха предприети някакви мерки, при това твърде меки и оставящи вратички за заобикалянето им. Комисията определи схема за издаване на разрешителни (FLEGT) за внос на дървесина в ЕС. Въпросната схема включва подписване на доброволни споразумения с трети държави, които издават специални документи на местните фирми, удостоверяващи, че изделията им са произведени от законно добит дървен материал или пък законно внесен. Досега обаче такива са сключени само с Индонезия, Малайзия, Камерун и Конго. С Бразилия, Боливия, Еквадор, Виетнам и други на този етап се водят преговори. Освен доброволния характер и слабото й географско покритие FLEGT има и други недостатъци. На първо място не са установени точни срокове за сключване на споразуменията, които на всичко отгоре са двустранни и не решават проблема в глобален мащаб. Най-разпространената практика за заобикаляне на европейското законодателство е незаконното внасяне на дървен материал в страна, подписала споразумение по FLEG, смесването му с легалния местен добив и оттам официалното му експортиране за Евросъюза. При тези локумени евронорми, едва ли е за чудене, че над една пета (между 16 и 19%) от дървения материал, който се внася в общността, идва от съмнителни източници. Това показват резултатите от изследване на международната природозащитна организация WWF, публикувано в края на юли. Според еколозите през 2006-а ЕС е внесъл между 26.5 и 31 млн. куб. м дървесина и свързани с нея продукти с незаконен произход, което се равнява на цялата дървесина, добита в Полша през същата година. Материалът идва предимно от Русия, Китай, Индонезия и Източна Европа. Само Русия е изнесла за общността 10.4 млн. куб. метра, изсечени незаконно, половината от които са отишли във Финландия. Най-големи консуматори след Финландия са Великобритания, Германия и Италия. Природозащитната организация описва и десет главни маршрута на незаконна търговия с дървесина. Отбелязва се, че голямо количество неизрядни дървени въглища от Босна и Херцеговина от Гърция, експортирани за Италия и Германия, минават през България и Албания. Конкретно у нас незаконното изсичане на гори се използва предимно за вътрешна употреба и възлиза, макар и грубо, на около 2.5-3 млн. куб. м годишно, или около 40-45% от реално отчетения дърводобив.
Незаконният дърводобив разрушава защитната функция на горите, увеличава риска от наводнения и свлачища и води до обезлесяване - една от основните причини за климатичните промени. Нелегалната дървесина нанася сериозен икономически удар върху държавите, бизнеса и местната общност, тъй като тласка цените надолу, коментира Анке Шулмайстер, експерт на WWF. Световната банка оценява на 10 млрд. долара щетите от незаконната сеч на глобалния пазар. Очевидно е, че толкова мащабен проблем може да се реши единствено със съвместни усилия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във