Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Удариха далаверата Камчийски пясъци

Ековедомството спря за една година жилищното, курортното и вилното строителство в защитена зона Камчия през изминалата седмица. Със заповед, публикувана в Държавен вестник, министър Нона Караджова блокира проекта на четири фирми, свързани с Райфайзен банк Австрия, за изграждането на огромен туристически комплекс на територията на бившата защитена местност Камчийски пясъци, за който в.БАНКЕРЪ писа преди повече от месец.
С този акт правителството показа желание да направи крачка към опазването на уникалната природа в района - проблем, който беше поставян нееднократно от всички екоорганизации у нас. Управниците трябва да установят колко законосъобразни са проектите, одобрени при предишните правителства, с което всъщност е позволено застрояването на някои от последните диви плажове и лонгозни гори по Българското Черноморие. Както не веднъж сме алармирали, защитена зона Камчия е част от европейската екологична мрежа Натура 2000, която опазва уникално съчетание от лонгозни гори и различни типове дюни, като в същото време тя е важно обитание на световно застрашени видове птици и животни.
Сегашната заповед на екоминистерството е едно от действията, които неправителствените организации от коалицията За да остане природа в България са предложили - забраната по чл.19 от Закона за биологичното разнообразие. Тепърва трябва да се изработи заповед за окончателното обявяване на защитена зона Камчия. Природозащитниците настояват в нея също да бъдат потвърдени забраните за застрояването на Камчийски пясъци, което да осигури трайното им опазване и по този начин да бъде прекратена и наказателната процедура на ЕК за незаконна държавна помощ в случая със защитена зона Камчия.
Сделката за въпросния терен е илюстрация на схемите за разграбване и унищожаване на природното богатство на България. През 2003-а по предложение на областната управа във Варна, както и на фирмата Варна Холдинг А започва процедура за намаляване на площта на защитена местност Камчийски пясъци, която играе роля на буферна зона на биосферен резерват Камчия. От нея е изключена тясна ивица, разположена между дъбовите гори и пясъчните дюни. Предлогът е, че територията е изцяло урбанизирана от намиращия се там къмпинг, не я обитават редки и застрашени видове, а са представени и инвеститорски намерения за строителство на модерен курорт. На 2 юни същата година министърът на околната среда в правителството на НДСВ и ДПС Долорес Арсенова приема представители на природозащитни организации, които настояват процедурата да бъде спряна. Още тогава те огласяват, че предстои местността да бъде включена в европейската екомрежа Натура 2000. Това обаче не се случва. С решение на правителството от юни 2005-а, предложено от тогавашния министър на икономиката Николай Василев, от площта на морските плажове в България са изключени 1500 декара - имоти, които до този момент са изключителна държавна собственост (акт 407 от 23 октомври 1998 и 409 от 27 октомври 1998-а). Те са част от плажната ивица в община Долни чифлик, землищата на селата Шкорпиловци и Ново Оряхово. Част от тях попадат в границите на защитена местност Камчийски пясъци. В същото решение Министерският съвет разпорежда собствеността върху тези земи да се прекатегоризира от изключителна държавна в частна държавна собственост, въпреки че това е нарушение на Закона за защитените територии и на Конституцията на Република България, определящи публичния характер на собствеността на държавата в крайбрежната плажна ивица и в защитените територии. В същия месец областният управител на Варна издава акт, с който крайбрежните пясъци от имот 999 в масив 0 от землището на Шкорпиловци се превръщат в земеделска земя (пасище X категория) и стават частна държавна собственост. С друг акт имот 010 от землището на Ново Оряхово 565.023 декара се превръщат от имот - изключителна държавна собственост (крайбрежна плажна ивица и защитена местност), в частна държавна собственост (пасище).
На 10 март 2006-а се сключва договор за замяна на недвижим имот РД 51-930 между министъра на земеделието и горите Нихат Кабил и Рийс интернешънъл. Срещу 407 декара от горепосочените пасища са заменени 31 имота от земеделски земи в общините Видин, Брегово и Макреш с обща площ 650 декара. Четиристотинте декара на първа линия на плажа в Шкорпиловци са оценени на 55 673 лв., а нивите във Видинско - на 415 340 лева. Справка в информационната система Дакси показва, че в регистрираната през 2005-а Рийс интернешънъл АД 98.14% от собствеността държи австрийската Рийс ентерпрайсиз лимитед. Фирма със същото име, но от Кипър пък е 100% собственик на БМ глобал истейт ЕООД. В началото на 2006-а едноличен собственик на Рийс интернешънъл става МЕТ риъл истейт, която пък е 100% собственост на австрийската МЕТ Бетайлигунгсфервалтунгс ГмбХ. Във всичките регистрирани тук дружества като управляващ присъства Борислав Николаев Попов.
На 30 март 2006-а Рийс интернешънъл оспорва пред ВАС (дело 3035/2006 г.) заповедта за обявяването на Камчийски пясъци за защитена местност, защото смята формулировката за неясна. На 12 юни 2006-а тричленен състав на ВАС (избран на случаен принцип), воден от съдия Андрей Икономов, обявява за нищожна заповед №107/14 февруари 1980-а на председателя на Комитета по опазване на природната среда към Министерския съвет, с която Камчийски пясъци става защитена местност, и осъжда Министерството на околната среда и водите и Министерския съвет да заплатят солидарно на Рийс интернешънъл сумата от 2550 лв. за разноски по делото. В предвидения срок Министерският съвет и министерството обжалват решението на съда. На 2 ноември 2006-а петчленен състав на ВАС (избран също на случаен принцип), председателстван от самия му шеф Константин Пенчев, потвърждава решението на тричленния състав, като изтъква, че недостатъчното индивидуализиране на територията на м. Камчийски пясъци води до нищожността на административния акт поради липса на годен обект - предмет на властническото волеизявление. В мотивите си съдът се позова на експертизата на вещи лица, която показва невъзможност да бъде посочена на място южната граница на защитената местност. Еколозите възразяват, че съдът не взима под внимание, че Рийс интернешънъл ЕАД е придобила като собственост крайбрежна плажна ивица в землището на Шкорпиловци, а заповедта за обявяване на защитената местност включва землището само на Старо Оряхово (впоследствие разделено между Старо и Ново Оряхово). През всичкото това време неправителствени организации информират Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите, главния прокурор и Висшия съдебен съвет за това, че се посяга на защитена зона - местността Камчийски пясъци, която заедно с резерват Камчия е предложена за включване в Натура 2000. Еколозите посочват, че аргументите на ВАС заплашват статута на още над 250 защитени природни обекта в страната, обявени за такива още в периода 1978-1998-а. Създаденият прецедент развързва ръцете на всеки бъдещ инвеститор да оспори в съда заповедта, с която пожеланото от него място е обявено за защитено.

Facebook logo
Бъдете с нас и във