Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УДАРИ ЧАСЪТ И ЗА ВМЗ-СОПОТ

Сто процента от акциите на Вазовските машиностроителни заводи ще бъдат предложени за приватизация, е записано в стратегията за раздържавяването им, която правителството прие на 23 юни. Едноличното търговско дружество, което произвежда специална продукция и притежава пълен лиценз за външнотърговска дейност, е с капитал 118 млн. лева. В него работят над четири хиляди души. ВМЗ ЕАД ще бъде продадено на стратегически инвеститор, избран на публично обявен двустепенен конкурс. До участие в процедурата ще бъдат допускани само юридически лица, които отговарят на няколко условия - да имат опит в производството или в търговията на военна продукция, да разполагат с удостоверение за индустриална сигурност по смисъла на Закона за класифицираната информация и приходите им за последните три финансови години да надхвърлят 50 млн. евро. В документа е направено и уточнението, че под стратегически инвеститори не се имат предвид офшорки. Там е отбелязано също, че чуждестранните кандидати ще могат да участват в приватизационната процедура пряко или чрез юридически лица, еднолична собственост на инвеститора и регистрирани у нас. Те ще бъдат задължени да приемат и още няколко условия като запазване предмета на дейност на ВМЗ и забрана да намаляват акционерното си участие под 51% в петгодишен срок от датата на прехвърляне на акциите. В този срок инвеститорът поема и ангажимента да не променя структурата на капитала в дружеството купувач, да обслужва всички задължения на заводите, включително и тези, възникнали преди приватизацията. Бъдещият собственик на ВМЗ-Сопот не бива да допуска ликвидация и обявяване на военния гигант в несъстоятелност и ще е длъжен да гарантира държавните интереси. Офертите на кандидат-купувачите ще бъдат класирани по няколко критерия - цена (с тежест при оценката от 70%), инвестиционна програма и програма за трудова заетост (по 15 на сто). От две години в предприятието се прилага краткосрочната бизнеспрограма, изготвена от от Министерството на икономиката, чиято цел е финансовото му стабилизиране. Освен нея, с решение на кабинета, в края на миналата година задълженията на дружеството бяха редуцирани с 20 млн. лв. и разсрочени за десет години. Така ВМЗ-Сопот завърши 2004-а с текуща печалба от 559 хил. лв. и приходи от продажби за над 46 млн. лева. Към декември дългосрочните му задължения са били 36.154 млн. лв. , а краткосрочните - 54.960 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във