Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Учените от Института за икономически изследвания очертават 8 риска за българската икономика

Уроците от кризата остават ненаучени

Трябва ни национална доктрина за догонващо развитие на България иначе още дълги години ще останем на опашката, бяха последните думи на проф. д-р Александър Тасев - директор на Института за икономически изследвания при БАН (ИИИ - БАН) при представяне на Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България за 2019 г., с фокус върху структурните дисбаланси и произтичащите от тях рискове за икономиката. Това, което отбелязваме в този доклада и нашите изследвания, не е критика към сегашното управление. Това, което се случва у нас, всъщност е резултат от политиката, провеждана от всички български правителства в последните тридесет години, допълни проф. Тасев.

Представянето на доклада за 2019 г. е включено в календара от събития, посветени на 150-годишнината от създаването на БАН и 70-годишнината на Института за икономически изследвания.

Доц. д-р Даниела Бобева представи фокусът в Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България за 2019 г. - структурните дисбаланси и произтичащите от тях рискове за икономиката. Уроците от кризата остават ненаучени, отбеляза тя. Неочакваното влошаване на външната среда е факт и никой не прогнозира спада на европейската и забавянето на българската икономика. В Европа са доста умерени, никой не споменава думата рецесия, докато тя се случва в Германия, Италия и някои други страни. А българската икономика е тясно свързана именно със страните, от които се очакват сигнали за рецесия.

Учените от  Института за икономически изследвания очертават 8 риска за българската икономика. Един от тях е именно зависимостта на страната ни от няколко държави, които биха били сериозно засегнати от евентуална криза.

У нас отбелязваме волатилен икономически растеж - той е неустойчив, небалансиран - растем при ръст на недвижимите имоти, например, търговията, а не от ръст на промишлеността.

Учените от ИИИ отбелязват и неблагоприятната структура на икономиката, която не се променя - развиваме отрасли, които не създават високотехнологични продукти. Все още много малко са крайните продукти, които произвеждаме, и това ни поставя в крайно неблагоприятно положение в Европа и спрямо конкурентите ни.

Доц. д-р Даниела Бобева отбеляза и спадът при външните и вътрешни инвестиции - намаляват вложенията в дълготрайни материални активи (ДМА). Ръст има само при агросектора - причината е, че тук се отчитат парите от европрограмите.

Все повече са публичните инвестиции, в т.ч. са и еврофондовете, и те имат превес над частните вложения. Качеството на преките чуждестранни инвестиции е друг риск. Парите влизат в сектори с невисока добавена стойност.

Все по-малко печалба се формира, отбеляза доц. Бобева. А така има по-малко средства за разпределение - като работна заплата, за инвестиции... Нараства и задлъжнялостта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във