Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търсим кой да ремонтира и поддържа републиканските пътища в следващите 3 години

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществени поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканските пътища за следващите три години. Обществените поръчки са за поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за пътната мрежа в шестте района за планиране - Северозападен, Северен централен район, Североизточен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен район. Дейностите ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.

За Северозападен район обществената поръчка е на обща стойност 333 696 050 лв. без ДДС. Тя е разделена в пет обособени позиции – за всяко областно пътно управление (ОПУ) – Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.

За Северен централен район обществената поръчка е с прогнозна стойност от 286 007 525 лв. без ДДС, отново разпределена за петте областни пътни управления – Велико Търноов, Габрово, Разград, Русе и Силистра.

За Североизточен район обществената поръчка е на обща стойност  246 777 750 лв. без ДДС за трите години. Те за четири областни пътни управления разпределението – Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

За Югоизточен район обществената поръчка е за 295 522 500 лв. без ДДС. Тя е разделена на четири обособени позиции: Бургас, Слвен, Стара Загора и Ямбол.

За Южен централен район общата индикативна стойност на обществената поръчка е 378 467 700 лв. без ДДС. Тя е разделена на пет обособени позиции по областни пътни управления – Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

За Югозападен район индикативната стойност на обществената поръчка е 358 092 500 лв. без ДДС. Четирите обособени позиции са: Благоевград, Кюстендил, Перник и София.

Поддържането на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“ в следващите три години прогнозно ще струва 418 852 500 лв. без ДДС. Сумата е разпределена за над 104 км от АМ “Хемус“ на територията на областните пътни управления София и Ловеч, с прогнозна стойност 75 392 500 лв. без ДДС. За АМ “Хемус“ на територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна индикативната стойност е 52 млн. лв. без ДДС. Дължината на отсечката е 111 км. За цялата дължина на магистрала „Тракия“ - близо 407 км, които преминават през територията на областните пътни управления София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, прогнозната стойност за трите години е 183 960 000 лв. без ДДС.

За тригодишната поддръжка на 135-те км от магистрала „Марица“ прогнозната стойност е 72 250 000 лв. без ДДС. Магистралата е на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково.

За поддържането на АМ “Струма“ в участъка от км 56+170 до км 166+500 /от тунел „Блатино“ до Кулата/ на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград прогнозната стойност е 35 250 000 лв. без ДДС. Дължината на отсечката е над 98 км. За поддържането на 56-километровия участък от АМ „Струма“ от София до тунел „Блатино“ е сключен договор с изпълнителя, избран в тръжна процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява, за срок от 5 месеца.

Изпълнителите ще осигуряват дейностите по поддържането на републиканските пътища - текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.

Заложените гаранционни срокове на изпълняваните работи са: за ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – шест месеца; за машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – две години;  за машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 три години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във