Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Търсят се плячкосаните терени от Софийски имоти

Ревизиране и разтрогване на няколко от най-големите и скандални сделки за съвместна дейност, сключени преди близо десет години от Софийски имоти, предлагат общинските съветници от ГЕРБ. Реална крачка за връщане на изтеклите към частни дружества атрактивни терени в столицата или предизборни фойерверки е тази идея?!
Този въпрос излезе на дневен ред, след като през изминалата седмица хора от управляващата партия официално обявиха намеренията си непосредствено преди местните избори да поискат от всички политически сили в общинския съвет да бъде подписан съвместен меморандум за София, че след изборите ще предприемат конкретни действия за връщането на атрактивните имоти в патримониума на общинското дружество.
Екзотичната идея
прозвуча най-напред от устата на общинския съветник от ГЕРБ Николай Стойнев. Според него ставало дума за постигане на консенсус, независимо от конфигурацията в следващия общински съвет представителите на партиите да продължат да се борят за връщането на тези имоти обратно на общината. Нещо повече - че това ще бъде един от приоритетите на градския парламент през следващия мандат. Делата, свързани със злоупотребите в скандалната общинска фирма зациклиха здраво, за всички стана ясно, че прокуратурата едва ли ще ги доведе до някакъв резултат. Слаба Богу, че най-сетне някой се сети, че могат да бъдат предприети и други юридически действия поне за частичното възстановяване на собствеността на общината.
Става въпрос за прекратяването на дейността на някои от съвместните дружества между общината и частни компании. Тези съдружия бяха създадени през 2003-а по инициатива на тогавашния изпълнителен директор на общинската фирма Тошко Добрев (сега подсъдим) и тяхната дейност до този момент се характеризира с това, че от експлоатацията на едни от най-емблематичните за столицата терени пълнят джобовете си избрани частници.
За да даде резултат идеята за експроприацията обаче, ще трябва да се мине през процедура на доста тежки и с неясен изход съдебни процеси. Както се установи в хода им през дългите години, в учредителните договори на тези дружества съзнателно или не ангажиментите на частниците са доста размити.
Случаят с учреденото решение на Столичния общински съвет (№50, т. 6 по протокол №46 от 18 декември 2002-ра) акционерното търговско дружество Парк Мария Луиза е повече от христоматиен за това как могат да бъдат юридически оформяни откровените подаръци на общинска собственост в полза на частни лица. Дружеството е с първоначален капитал 50 000 лв. и държи не по-малко от 34% от общия брой на акциите. Със същото решение СОС е дал съгласие при увеличаването на капитала на това дружество Софийски имоти ЕАД да участва с апортна вноска от недвижими имоти, които са лятната
къпалня Мария Луиза
с прилежащ терен в район Средец - Борисова градина, и летен театър с прилежащ терен в местност Лозенец - общо 52 000 кв. метра.
През март 2003-а е проведено учредителното общо събрание на бъдещото дружество и на 9 май е била регистрирана съвместна компания между Софийски имоти и фирма Енджел ООД. По официални данни то е собственост на Васил Воденичаров, но реално го владее бившата борческа групировка ВИС-2 и покойният й вече началник Георги Илиев. Веднага след това са наети вещи лица, които са определили пазарната стойност на непаричната вноска, с която общинската компания участва в новото дружество. Оказва се, че огромният терен и изградените съоръжения са оценени на 2 186 900 лв., а частната компания влиза с обещание за инвестиция за 3 025 50 лева.
След тази оценителска експертиза в началото на август 2003-а капиталът на компанията е увеличен от 50 000 на 5 212 400 лева. Още в предварителното дознание по тази сделка прокуратурата установи, че цената на имота към момента на апорта е била занижена поне три пъти. Да не говорим, че изпълнителният директор на общинската фирма Тошко Добрев е подписал такъв устав на дружеството, според който решенията по оперативното му ръководство се вземат с обикновенно мнозинство, а не с квалифицирано и така всъщност е обезсилена водещата позиция на мажоритарния собственик на имота при контрола над дейността му.
Според
последните данни от Търговския регистър
собствеността на къпалнята е претърпяла доста промени. Според последния списък на акционерите, които са участвали в общото събрание на дружеството на 12 май тази година, Софийски имоти притежава 21 869 поименни акции. Другият акционер е регистрираното в щата Вашингтон дружество Карплеон. Според удостоверението за актуално състояние и документите за представителство, които са внесли собствениците му в Търговския регистър, у нас то се представлява от Васил Захариев, но съдружници в него (с по 50%) са офшорните компании Атнид лимитид и Басим Ентерпрайсис Лимитид, регистрирани в Никозия, Кипър.Тази компания притежава 15 127 и 1/2 поименни акции по 100 лева. Като трети акционер в съвместното дружество е вписано Юромарк Асет мениджмънт ООД, представлявано от Николай Проданов. То също е собственик на 15 127 и 1/2 поименни акции. Собствеността в него е разпределена между управителя Проданов, който притежава 100 дяла, и Юромарк Холдингс ООД - САЩ, което държи 4900 дяла. Американската компания от своя страна е собственост на британския гражданин Майкъл Джоузеф Дойл, а фирмата е регистрирана в Дувър, щата Делауеър. С други думи, пред истинската самоличност на реалния собственик
е спусната плътна завеса
В обществото се носи мълвата, че всъщност тя крие царя на боклука Румен Гайтански-Вълка. Дори само това бегло надникване в регистъра показва, че ако столичното кметство реши да развали сделката, ще види бая зор, докато се срещне с реалния чорбаджия на къпалнята и прилежащия район.
Друга скандална сделка, която се канят да атакуват герберите, е тази за акционерното дружество
София сити къмпани
И тази компания е създадена благодарение на подходящо решение на общинския съвет (№54 по протокол №42 от 9 октомври 2002-ра). Според записаното там целта на занятието била реализация на предвижданата в градоустройствения план на столицата комплексна зона за отдих с обслужващи функции за населението в района на Южен парк - зона II. Схемата е почти същата като при къпалнята Мария Луиза. СОС дава съгласие Софийски имоти да участва с апортна вноска - притежаваните от него недвижими имоти в кв. 187, 187 а, 187 б м, Южен парк - II част - които се разпростират на 54 декара. На база на това решение на местния парламент съветът на директорите на Софийски имоти ЕАД приема свое собствено (№52 по протокол №109 от 12 юни 2003-а), с което дава старт на преговорите за реализацията на проекта.
Избраните потенциални съдружници са Стара планина холдинг АД и Слънчев бряг холдинг АД, които бързо стават реални. На 29 октомври 2003 г. в СГС е регистрирано акционерно дружество София сити къмпани. Тук интересното е, че експертна оценка (от три вещи лица), която е определила пазарната стойност на непаричната вноска за участие на Софийски имоти ЕАД, е направена само за ден. Възложена е на 9 октомври и е изготвена на 10 октомври. Според нея пазарната стойност на огромния имот е 6 250 000 лв., или 115.17 лв. на кв. метър. В същия ден (10 октомври) Тошко Добрев заявява в съда, че няма възражения по тази оценка. И на 31 октомври декларира, че дава съгласие за внасяне на непаричната вноска в капитала на София сити къмпани АД, срещу което общинското дружество получава 623 900 акции с номинална стойност 10 лв., или общо 6 239 000 лв. от капитала на дружеството, а общият му размер е 18 400 000 лева. Разпределението на акциите е: Стара планина холдинг АД владее 623 900 броя на стойност от 6 239 000 лв., Слънчев бряг холдинг АД - 587 000 броя на стойност от 5 872 000 лв. и Софийски имоти ЕАД - 623 000 броя на стойност от 6 239 000 лева. На 3 ноември по сметка на София сити къмпани АД е внесена сумата от 12 111 000 лв., което е паричната стойност на дяловете на Стара планина холдинг и Слънчев бряг холдинг. След по-малко от 20 дни (на 22 ноември) е свикано извънредно общо събрание, където двете български дружества заявяват, че се оттеглят от компанията. По-късно продават акциите си на няколко офшорни компании (на 19 април 2004-а). Новите акционери са Длаиндъстриз лимитид - Кипър, с 34% дял от акциите, Хербстмонд холдинг АД - Лихтенщайн, с дял 32% и Софийски имоти ЕАД - 34%, с управляващи Валери Иванов, Евгени Узунов и Петър Савов. Когато държавното обвинение започна да изследва тази сделка, неговите експерти заявиха, че истинската пазарна стойност на апортирания имот е 19 580 000 лева. Засега не е ясно дали разликата от 13 330 670 лв., която така великодушно е пропуснал да забележи Добрев, някога ще се върне в сметките на общинската фирма. Според градската легенда тук истинските собственици са свързани с другата борческа групировка от близкото минало СИК и по-точно в тази част от орбитата, която е близка до Младен Михалев-Маджо. Терените все още не са застроени.
Може би това дава някакъв шанс на общинарите в намерението им да преразгледат тази сделка.
Поне на такова мнение е юристът от групата на ГЕБР в общинския съвет Орлин Иванов. Пред в. БАНКЕРЪ той не отрече, че възможностите да се реализира идеята за връщане на атрактивните имоти на общината са ограничени. Според него, ако целият общински съвет има политическата воля да се обедини около тази кауза, може и да бъде постигнат резултат. Едната предпоставка е, че няма кой знае какви инвестиции в двата терена - каза Иванов. Що се отнася до парите, които уж са налети в дружествата, размерът им лесно може да бъде установен и общината можела да предвиди в бюджета си разплащане с частниците и съдружието с тях да бъде прекратено.
Като се има предвид обаче колко лесно подобни съдебни процедури приключват с успех за държавата или за общините в българските съдилища оптимизмът едва ли е много логичен.

Терените на обща площ 54 000 кв. м на пъпа на столицата са:
1. 2000 кв. м между ул. Забърде, терен на тенис кортове и р. Перловска
2. 3320 кв. м с отреждане за клубен център между ул. Петко Каравелов, Перловска река, сградата на ОФ Озеленяване и зелена площ, представляваща част от полигон 2
3. 3700 кв. м, с отреждане за административна сграда - част от полигон 1, при граници ул. Петко Каравелов №1а, територия на Южен парк
4. 2610 кв. м между р. Перловска и зелени площи от три страни
5. 2280 кв. м между ул. Петко Каравелов, р. Перловска, пешеходна алея и зелени площи
6. 2580 кв. м между ул. Петко Каравелов, р. Перловска, пешеходна алея и зелени площи
7. 3770 кв. м между р. Перловска, топлоцентрала НДК, пешеходна зона и зелени площи
8. 5762 кв. м с отреждане за тенис кортове, Южен парк II
9. 18 680 кв. м с отреждане за плувен комплекс, при граници бул. Арсеналски, зелени площи, Перловска река, зелени площи и паркинг
10. 500 кв. м между бул. Арсеналски, зелени площи, асфалтова площадка
11. 9100 кв. м между бул. Арсеналски, бул. Петко Каравелов и ул. Забърде

Facebook logo
Бъдете с нас и във