Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЪРСЯТ СЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Привличането на инвестиции за малкия и средния бизнес, както и насърчаване на износа на предприятията са сред основните цели, които правителството си поставя при усвояването на средствата от структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Това каза при представянето на оперативната програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 на 7 май заместник-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева. Очаква се, че в рамките на кохезионната политика на Европейския съюз през периода 2007-2013 г. България ще получи около 6 млрд. евро по шест оперативни програми. Към тези средства ще бъде добавено и национално съфинансиране, така че общият й бюджет ще достигне около 7 млрд.евро.
По оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. се очаква страната ни да получи около 1 млрд. евро. Тя ще действа на територията на цялата страна без секторни и регионални ограничения до 2013 г. и ще бъде финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Управляващ орган по нея ще бъде дирекция Предприсъединителни програми и проекти в Министерството на икономиката и енергетиката. В оперативната програма има четири приоритетни области.
В Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, правителството ще предложи подкрепа на започващите своята дейност технологични фирми. С парите по структурните и Кохезионния фонд малките и средните предприятия (МСП) ще получават помощ и за научно-изследователски и развойни проекти в допазарната и пазарната им фаза. Друга цел е да се възстановят ефективните връзки между научните организации и бизнеса, които бяха почти прекъснати по време на преструктурирането на икономиката. За тази цел ще бъдат създадени високотехнологични инкубатори, центрове за технологичен трансфер и други.
Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда ще бъде постигнато чрез подпомагането на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия за технологично развитие и модернизация. Те ще получават финансова подкрепа за модернизацията на производственото си оборудване. Приоритетът Финансови ресурси за развитие на предприятията предвижда създаването на специализирани фондове за финансиране на малките и средните предприятия при достъпни и благоприятни условия. Дейността на тези фондове трябва да улесни достъпа на дружествата до капитал за развитие. Особено полезни ще са те за предприятията, които имат затруднен достъп до традиционното банково финансиране, като например микропредприятията, стартиращите фирми, иновативните предприятия и предприятията, които нямат достатъчни бизнес или кредитна история.
Шестото направление е Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика. Тук са предвидени мерки за привличане на инвестиции, както и за насърчаване на износа. Целта на тази дейност е повишаване на информираността на българските предприятия за условията за износ на външни пазари, за възможни чуждестранни бизнес партньори и за подпомагане на участието на предприятията в международни пазари и изложби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във