Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търси се баланс между политиките в рибарството и околната среда в Черно море

Черно море е едно от най-изолираните от Световния океан. То е свързано със Средиземно море чрез Босфора, Мраморно море и Дарданелите, а с Азовско море – чрез Керченския проток. Подобно на всеки друг морски басейн и то има екологични проблеми, предизвикани от човешката дейност и доколкото е доста изолирана водна среда тези проблеми са още по-обострени в сравнение с отворените гранични морета.

Именно затова изключително важно е да се намери правилният баланс между политиките в областта на рибарството и околната среда. Нужни са общи инициативи и усилия от всичките шест черноморски държави за смекчаване на негативните ефекти от човешката дейност и изменението на климата. „Несъмнено координация на регионално ниво ще бъде далеч по-ефективна от индивидуалните действия на всяка страна.“ Такова мнение е изразил заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на заседание на Управителния съвет на Консултативния съвет за Черно море, което се провежда с участието на представители на България, Румъния и Европейската комисия. Според него благодарение на съвместните усилия до момента устойчивостта на рибарството в региона продължава да нараства.

Черно море е обитавано от около 180 вида риба.

Ключови приоритети на България за бъдещето на риболова и аквакултурите в Черно море са повишаването на научните знания и развитието на изследователския капацитет, равни условия за прилагане на приетите регионални мерки от всички крайбрежни държави и нулевата толерантност към незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Консултативният съвет за Черно море, който е създаден през 2015 г. с централа във Варна, има за цел да информира Европейската комисия и държавите членки за тенденциите и проблемите, свързани с управлението и социално-икономическите аспекти на рибарството и аквакултурите в своята географска зона.

 

Замърсяване

Изчислено е, че 70% от общото количество отпадъци, вливащи се в Черно море, идват от шестте черноморски страни. Част от тези отпадъци и останалите 30% (от другите 11 страни, които нямат излаз на Черно море) се вливат в Черно море чрез Дунав. Като се прибави липсата на големи течения, недостатъчната циркулация на водата и големите количества вливащи се хранителни вещества, екологичното състояние на Черно море все повече се влошава.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във