Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търсене и високи приходи в сектора за медицински изделия за еднократна употреба

Фирмата за производство на пластмасови медицински изделия за еднократна употреба в хуманната и ветеринарна медицина -  "Момина крепост" АД, завърши изминалата година със загуба от 260 хил. лева, съобщават от фирмата. За сравнение,  през 2019-а предприятието отново беше на загуба, но тогава тя беше 546 хил. лева. 

Съществен дял от номенклатурата на фирмата заемат еднократните пластмасови спринцовки. Към момента фирма "Момина крепост" произвежда широка гама еднократни медицински изделия, предназначени за различни области на медицината. Като спомагателна дейност фирмата развива още производство и търговия на: бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита, а също така други търговски операции, включително реекспорт.

Предприятието във Велико Търново е един от основните доставчици на българския пазар на този тип изделия. 

Различни фактори са оказвали влияние върху дейността на дружеството през миналата година, като то се усеща и през първите месеци на новата година: несигурната икономическа среда, характеризираща се с финансови проблеми и недостатъчно търсене, конкурентен внос, фирмена задлъжнялост, увеличени цени на основните суровини и материали.

Заедно с това замразяването на доходите за продължителен период от време и непрекъснатото увеличаване на цените, намалиха и покупателната способност на хората.

„Момина крепост“ АД произвежда и продава изделията си в две направления: медицински изделия за еднократна употреба и пластмасови изделия с общо предназначение. В ситуацията на повишено търсене на тези продукти се е наложило и наемане на нови служители. В края на декември те са били 76 при 66 в края на 2019-а. 

Заради разпространението на коронавирусната пандемия естествено  производството на медицински изделия има много по-голям дял. За миналата година дружеството е произвело продукция на стойност 1.78 млн. лв. срещу такива за 786 хил. лв. за същия период на миналата година. Стоките за бита и промишлеността заемат много по-малък дял от производството - те са били и по-малко търсени на пазара. За миналата година тези изделия са на стойност 332 хил. лв., а преди година са били 487 хил. лева.

В периода между януари и декември фирмата е продала продукция за 2.33 млн. лв., като медицински изделия са донесли приходи за 1.75 млн. лв. срещу 1.32 млн. лв. през 2019 година.

Продажбите на стоки за бита и промишлеността са намалели  - те са за 582 хил. лв. при 676 хил. лв. за 2019-а. 

Дружеството извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Така че то е изложено на валутен риск при сделки, които осъществява в щатски долари.

Друг съществен риск за фирмата е нарастването на доставните цени на суровините и материалите, както и енергийните и водни ресурси, което оказва пряко влияние върху себестойността и цените на изделията на „Момина крепост“ АД.

Предприятието е засегнато и от съществуващия дефицит на специалисти и инженерен персонал.

Очакванията са за намаление на икономическата активност и ликвидност като цяло за икономиката на страната като потенциални ефекти от пандемията и ограниченията, наложени от правителството.

Към края на декември „Софарма“ АД е най-големият акционер и контролира  60.93% от капитала. "Медицински консумативи“ ООД има дял от 33.20%, други фирми притежават 0.01%, а индивидуални инвеститори - 5.86% от книжата с право на глас.

Членовете на съвета на директорите на „Момина крепост“ АД не притежават акции от дружеството, което управляват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във