Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Туроператори и турагенти кандидатстват за 51 млн. лв. помощ

От 8 февруари започва прием на документи за кандидатстване по обявената  Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. Администратор на мярката е Министерство на туризма.  

Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период. Краен срок за кандидатстване: 14 дни след обявяване на процедурата.

Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които ще бъдат предоставяни на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Размерът на  еднократно предоставяните  безвъзмездни средства е 4% от оборота им без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството. Предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 година.

Могат да кандидатстват фирми, които работят като туроператори или туристически агенти, регистрирани по Закона за туризма и вписани в Националния туристически регистър, и към момента на подаване на заявлението за помощта имат сключена валидна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл.97 от Закона за туризма.

Тази мярка е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да противодейства на  недостига на ликвидност, пред който са изправени предприятията поради COVID-19.

Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

В рамките на тази схема кандидатите могат да подадат само едно заявление за подкрепа.  В случай че един кандидат е подал повече от едно заявление за подкрепа, се разглежда само първото постъпило заявление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във