Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Туроператори и турагенти кандидатстват по две схеми за помощ 

Всички туроператори и турагенти могат до 22 март да подават документи за кандидатстване за държавна помощ от 51 млн. лева. Това е една от мерките, предприети от ведомството за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.

Срокът е съобразен с необходимостта от извършване на служебна проверка на декларираните от предприятието-заявител обстоятелства от Националната агенция по приходите (НАП) и Националния статистически институт (НСИ), както  и за  да се осигури  възможност  за отстраняване на евентуални непълноти и нередовности по заявлението. 

Размерът на  еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4% от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството. Предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти за периода от 1 март 2020 г. до края на декември същата година. Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Изпълняваната към момента мярка за туроператори и туристически агенти ще се прилага до 5 април тази година, след това влиза в сила нова схема за държавна помощ, която днес бе обнародвана в "Държавен вестник". Предстои тя да бъде нотифицирана пред Европейската комисия. Мярката предвижда държавата да предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15% от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания.

Финансиране на новата мярка е осигурено от вече отпуснатите, но неусвоени средства от националния бюджет. Според индикативните стойности неусвоените средства  са близо 19  млн. лева. Средствата по новата държавна помощ се получават независимо от получаването на средства  по досега действащата схема и при спазване на правилата за държавни помощи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във