Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Туризмът получи златния фиш

Новите управляващи подават ръка на сектора

Още на първото си заседание от новата година, кабинетът взе решение да се погрижи за един от безспорно най-засегнатите сектори от ковид кризата – туризма. На редовното си заседание министрите на Кирил Петков приеха постановления за определяне на реда и условията за отпускане на държавна помощ за сектора и за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания

 

Бяха приети две постановления -  за изменение на Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и за изменение на Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

И двата документа  регламентират държавна помощ за сектор туризъм и за туроператори, които дължат суми за връщане на клиенти за неосъществените пътувания в следствие пандемията за периода 1 март до 31 декември 2020 година.  За схемите са изпратени уведомления до Европейската комисия и се очаква решение за одобряването им, съобщиха от пресцентъра на туристическото  ведомство.

От там уточниха, че приетите  нормативни актове  отразяват  настъпилите промени от последното шесто изменение от 18  ноември 2021 г. на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, приета на 19 март 2020 г.,  за допълнително удължаване на срока на действие на мерките до 30 юни 2022 г. и за увеличаване на размера на допустимата обща помощ.

По схемата за подпомагане на сектор туризъм ще могат да кандидатстват и екскурзоводи и планински водачи, които са организирали дейността си като предприятия и развиват този вид дейност.

Целта на тези изменения в подзаконовите актове е синхронизиране с европейското законодателство в областта на държавните помощи. Това е и  начинът да се адаптират таванът на мерките (от 1800 000 евро на 2 300 000 евро) и срокът за изпълнението им с цел справяне на предприятията от туристическия сектор с продължителните икономически последици от настоящата криза.

Очевидно правителството на Кирил Петков си е поставило задача да стабилизира сектора, който до скоро създаваше 12% от брутния вътрешен продукт на страната. Но ковид пандемията през последните две години

постави този отрасъл на колене.

И докато преди нея т.нар. верига на успеха  в този сектор у нас през последното десетилетие ставаше все по-здрава и по-здрава, пандемията успя да я скъса окончателно. А усилията на предишните управляващи се оказаха недостатъчни, за да се справят с кризата.

Очевидно ентусиазма на днешните (поне засега) е да минимализират пораженията.

Тук е моментът да припомним, че в последния работен ден на миналата година министърът на туризма Христо Проданов също подаде сериозна ръка на бизнеса - одобри 2220 заявления за безвъзмездна помощ. Става ясно, че браншовиците ще получат в първите дни на новата година и 30 млн. лв. под формата на държавна помощ заради ограниченията, които понесе през изминалата година в пандемията.

Тези средства бяха осигурени от бюджета при актуализацията му от 46-тия парламент през септември. Освен туроператори и хотелиери достъп до тези помощи имат също ресторантьори, организатори на конгреси, търговски изложения, концерти и представления, спа-услуги, фитнес зали, претърпели поне 30% спад на оборотите през 2021 г. в сравнение с предпандемичната 2019 година. Всяка одобрена фирма обаче ще получи от тази помощ едва 1.14% от реализирания оборот за 2019-а.

Секторът очаква други 30 млн. лв.

 безвъзмездна помощ, също одобрени с актуализацията на Бюджет 2021 през септември. Наред с това 6 млн. лв. са предвидени за туроператорите и туристическите агенти, които все още имат да връщат пари на свои клиенти заради провалени пътувания. 4 млн. лв. очакват екскурзоводите. Всички тези мерки са изпратени за нотификация в Европейската комисия.

Освен това тази седмица стана ясно, че призваната да подпомага малкият и среден бизнес държавна банка, ресурсите която обаче доскоро се употребяваха единствено да обслужват интересите на отбран кръг близки до властта персони – Българската банка за развитие, вече е поела нов курс.

Една от посоките е именно решението да бъдат кредитирани фирми от най-засегнатия от ковид-кризата сектор - туризма, чрез обявената през тази седмица нова програма за него. Стана ясно, че предвиденият ресурс е 60 млн. лева.

Според изпълнителния директор на банката Владимир Георгиев този сектор е бил пренебрегнат от другите търговски банки в кредитирането заради поради липсата на средства за обезпечения и затрудненията, породени от пандемията.

Чрез новата си програма

сега държавната финансова институция обещава да осигури оборотни средства за този бизнес със 70% гаранции, обясни Георгиев.

Стана ясно, че намеренията на новият мениджмънт на банката са микро и малки фирми от ресторатньорството, хотелиерството и туроператори да могат да получат заем до 500 000 лв., а средни фирми - до 750 000 лева.  Ще бъде дадена възможност на работещите в този отрасъл на българската икономика да се възползват и от открити овърдрафти в размер до 250 000 лева.

По този начин закъсалите компании от бранша ще имат възможност да разплащат различни разходи за текущата дейност, заплати и покриване на задължения към контрагенти. Правилата на новата програма допускат и рефинансиране на изтеглени вече банкови заеми, които фирмите са затруднени да обслужват. Срокът за тях ще бъде до 60 месеца, като за ресторантьорите се предвижда 12 месеца гратисен период, а за хотелиери - 18 месеца.

Размерът на лихвата е определен  между 1 до 5% и ще зависи от кредитния рейтинг на кандидата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във