Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Туристическите пътувания се увеличават с над 30% през лятото

През третото тримесечие на 2017 г. 1 991.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 82.3%, са пътували само в страната, 14.5% - само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 31.2%, като пътувалите само в страната се увеличават с 32.8%, пътувалите само в чужбина - с 43.3%, докато пътувалите в страната и чужбина намаляват с 21.6% . Това са данните на Националния статистически институт. 

През третото тримесечие на 2017 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 948.6 хил., или 47.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 - 44 години - 83.3% от пътувалите в тази възрастова група. 

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 67.6 и 78.5% от тях. 

През третото тримесечие на 2017 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 441.0 хил., или 88.9% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.8%, а на тези в чужбина - 66.0%. 

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 45.9 и 32.6%. 

През третото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 353.36 лв. в страната и 645.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 163.88 лв. в страната и 1 086.27 лв. в чужбина. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във