Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОЧАКВАТ ДОБЪР СЕЗОН

Туризмът е осигурил около 13% от брутния вътрешен продукт на страната през 2005 г., като над три четвърти от резултата се дължат на морския туризъм. България е била посетена от 4.09 млн. туристи срещу 3.2 млн. през 2001-ва. Печалбите са нараснали от около 1.1 млрд. евро през 2001 г. до 1.8 млрд. евро през 2005-а. Двете най-големи браншови организации (Българската асоциация на туристическите агенти и Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация) и Държавната агенция по туризъм прогнозират 5-6% ръст на туристите през 2006 г. и 7-9% на приходите в сектора. Това ще окаже и благоприятно въздействие върху акциите на компаниите, които се търгуват на Неофициален пазар на борсата. Показателите на морските туристически дружества в края на юни все още не отразяват реалното им състояние. Те ще бъдат по-красноречиви към края на септември, когато активният сезон вече ще е приключил.
На борсата браншът е представен от общо седем дружества с различна пазарна капитализация и място в отрасъла.

СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД
През последните години дружеството печелеше не от основна дейност, а най-вече от продажбата на хотелите от комплекса. Държавата, чрез Министерството на икономиката и енергетиката, е мажоритарен собственик на 75% от капитала му и акционерите редовно получаваха добри дивиденти, движещи се между 0.07 и 11.05 лв. за акция. След приключването на продажбата на активи (хотели и др.) по различни причини финансовите резултати на Слънчев бряг се понижиха. За 2005-а компанията обяви одитирана загуба от 2.064 млн. лв. спрямо печалба от 322 хил. лв. за предната година. Дружеството е на загуба и през първото тримесечие на 2006 г. - с 1.85 млн. лв., двойно повече от същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби се понижават с 26.5% на годишна база до 1.76 млн. лв., главно заради значително по-ниските постъпления от продажби на дълготрайни активи - едва 76 хил. лв. спрямо 1.08 млн. преди година.
Големият проблем, който ще повлияе на цените на акциите, е решението за продажба на електроразпределителното дружество, което се намира на територията на курорта. В края на март общото събрание най-сетне взе решение за продажбата му на австрийската компания EVN за сумата от 36.86 млн. лв. без ДДС. Все още обаче няма реално развитие по сделката и яснота дали тя ще се състои. Въпреки намалелите финансови резултати и споровете около ЕРП-то Слънчев бряг все още е включено в изчисляването на индексите SOFIX и BG40 на БФБ-София.
Слънчев ден АД
Слънчев ден АД разполага с четири луксозни хотела, издигнати на метри от морето, в които могат да почиват едновременно 1200 души. Комплексът се простира върху 150 дка сред горски площи и дълга около километър плажна ивица. Дружеството реализира най-голям оборот от продажби чрез туроператорски фирми в чужбина - Германия, Русия, Англия, Швейцария и Холандия.
През 2005 г. Слънчев ден АД е реализирал печалба от 56 хил. лв., докато за 2004-а тя е била 535 хил. лева. Общото събрание на акционерите е гласувало да не се разпределя дивидент за 2005 г., за разлика от предишните пет години. Цялата печалба е насочена към фонд Резервен. Консолидираният финансов резултат на Слънчев ден АД за първите три месеца на 2006 г. е загуба от 1.31 млн. лв. (при 1.66 млн. лв. за съответния период на 2005-а). За първото шестмесечие на тази година отрицателният финансов резултат на дружеството е 2.22 млн. лева. Това е нарастване с 1.05 млн. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Влошаването на резултата се дължи на понижението на приходите на дружеството през първите шест месеца и в същото време на нарастването на разходите му. Мажоритарен собственик на туристическото дружество е Съни турс ЕООД на бизнесмена Георги Гергов (собственик на 55% от капитала).
В края на 2005 г. капитализацията на Слънчев ден АД е 15 651 520 лв., или 33.16 лв. за акция. През тази година цените на книжата се движат в широки граници. Максималната цена през първата половина на годината е била 51.20 лв. (21 юни), а минималната - 32.00 лв. (14 април).
Ривиера АД
Бивша правителствена резиденция, а днес ваканционен клуб, Ривиера разполага с 493 стаи и 1008 легла в пет хотела от различна категория. Курортът е център за конгресен и делови туризъм. Той приема гости от май до октомври, а петзвездният хотел Империал работи целогодишно. След изпълнението на инвестиционната програма се разшири кръгът на предлаганите услуги в областта на балнеолечението и се подобри заетостта преди и след сезона. Ривиера АД е концесионер на плажната ивица в комплекса до 2018 година.
През 2005 г. Ривиера отчете одитирана нетна печалба от 40 хил. лв., след като за предната година имаше загуба от 416 хил. лева. Финансовият резултат на компанията за първото тримесечието на 2006-а е загуба от 1.086 млн. лв. (преди година тя е била 1.235 млн. лева). За последните пет години Ривиера АД не е разпределяло дивиденти между своите акционери. Основните пазари на услугите му са Германия, Русия и страните от ОНД, Великобритания, Финландия, Холандия, Белгия и България. Към 31 март 2006 г. структурата на организираните нощувки е: 74% за български граждани и 26% за чужденци.
Към 31 март 2006 г. основният капитал на Ривиера АД е 9.428 млн. лева. В края на 2005 г. капитализацията на дружеството е 74 954 468 лв. при 7.95 лв. за акция. През 2006 г. ценните му книжа се търгуват в не много широки граници. Максималната цена през първата половина на годината е 8.62 лв. (16 февруари), а минималната - 6.70 лв. (2 юни).
Златни пясъци АД
Комплексът е разположен в природен парк Златни пясъци и обхваща площ от 177.13 хектара. Дължината на плажната ивица е 3.5 км, която на места достига 100 м ширина. Консорциум от РМД Златни АД, CN Touristic AG и Агрима АД закупи 76% от капитала на дружеството през 2000 година. В имуществото му влизат шест хотела, четири вилни селища, както и инфраструктурата на курорта. Със своите 2250 легла Златни пясъци АД държи близо 15% от общата леглова база на комплекса. Дружеството има пет дъщерни компании, сред които и електроразпределително дружество.
Нетната печалбата на Златни пясъци АД за 2005 г. е 619 хил. лв., докато за 2004 г. е била 1.609 млн. лева. Неконсолидираната загуба на дружеството за първото тримесечие на 2006 г. е 1.732 млн. лева. За шестмесечието на тази година отрицателният финансов резултат е намалял до 1.28 млн. лв., в сравнение 3.3 млн. лв. година по-рано. Нетните приходи от продажби бележат ръст от 41.5% на годишна база - до 8.46 млн. лева. Те са резултат на по-високите постъпления от продажби на услуги на стойност 7.16 млн. лв. (при 4.07 млн. лв. през 2005 година). През последните пет години компанията не е разпределяла дивиденти, а е направила инвестиции за над 35 млн. евро. Всяка година Златни пясъци АД влага над 2 млн. лв. собствени средства в подобряване и модернизация на надземната и подземната инфраструктура.
Акциите на Златни пясъци АД са включени в изчисляването на индексите SOFIX и BG40. В края на 2005 г. капитализацията на дружеството е 107 134 500 лв. (16.50 лв за акция). Максималната цена на книжата през първите шест месеца на 2006 г. е 16.94 лв. (19 януари), а минималната - 12.80 лв. (5 юни). Понижаващите се финансови резултати естествено тласкат надолу и цените на акциите на дружеството.
Св.Св. Константин и Елена холдинг АД
Активите на Св.св. Константин и Елена холдинг АД са в най-стария български морски курорт Св. Константин. Основният капитал на дружеството е 2.31 млн. лв и е разпределен между Рентапарк ЕООД с 24.66%, Итал Комерс 75 EOOД с 24.92% и Андезит ЕООД с 26.01 процента. На 16 август акционерите трябва да гласуват печалбата за 2005 г., която е 1.04 млн. лв., да бъде заделена във фонд Резервен. Св. Св. Константин и Елена холдинг отчита загуба в размер на 17 хил. лв. за първите три месеца на 2006 г. в сравнение със 153 хил. лв. загуба за същия период на миналата година. Въпреки ръста в приходите с повече от пет пъти (до 963 хил. лв.), дружеството отбеляза загуба от 182 хил. лв. за последното шестмесечие при печалба от 165 хил. лв. през същия период на миналата година.
За последните пет години компанията не е разпределяла дивиденти. В края на 2005 г. холдингът издаде две емисии от облигации на обща стойност 10 млн. евро. Средствата ще се използват за ново строителство и за продажба на жилищни сгради с апартаменти, както и за развитие на основната дейност на компанията.
В края на 2005 г. капитализацията на дружеството е 44 698 500 лв. (19.35 лв. за акция). През 2006 г. цените на ценните книжа по тази позиция се движат в широки граници. Максималната цена през първата половина на тази година беше 29.03 лв. (19 юли), а минималната - 20.41 лв. (4 април).
Албена АД
Албена АД притежава и управлява множество компании с основна дейност в туризма. Най-големите ресурси са концентрирани в комплекса Албена, Приморско и Бялата Лагуна. Дружеството разполага с 16 000 легла в общо 43 хотела, балнеологичен и здравен център, конгресен и бизнес център.
След приватизацията на комплекса през 1997 г. стратегията на АлбенаАД е насочена към утвърждаването му като морски курорт с високи стандарти на обслужване на ниво три звезди лукс, със седем месеца активен сезон и няколко целогодишно функциониращи хотела. Курортът реализира основната част от продажбите си на външни пазари - Германия, Франция, Англия, скандинавските страни и Русия. През 2005 г. 225 хил. гости са посетили курорта (с 9.5% повече от 2004 г.), като заетостта на базата е била 89 процента. Най-големите акционери в дружеството са Албена 2000 с 48.10%, Албена Инвест Холдинг АД с 20.57% и Община Балчик с 7.13 процента.
Албена АД отчете нетна одитирана печалба от 17.174 млн. лв. за 2005 г., която е с 6% по-висока от реализираната предишната година. За първото тримесечие на 2006 г. дружеството обяви отрицателен неконсолидиран финансов резултат в размер на 5.51 млн. лв. спрямо 5.05 млн. лв. за сравнимия период година на 2005-а. За шестмесечието на тази година загубата на Албена достигна 8.1 млн. лв., което е ръст с 1.88 млн. лв. в сравнение със същия период на 2005 година. Приходите на туристическото дружество за полугодието са 22.23 млн. лв., а разходите - 29.16 млн. лева.
В програмата на Албена АД за туристическия сезон през 2007 г. са предвидени инвестиции от над 26 млн. лева. Това е една от малкото български публични компании, които редовно разпределят част от печалбата си сред своите акционери. За последните пет години общият дивидент е 3.20 лв. на акция.
Компанията е включена в двата борсови индекса - SOFIX и BG40. Най-високата цена на акциите, отбелязана през първото полугодие на 2006-а, е 80.38 (12 януари), а най-ниската - 73.48 лв. (28 февруари).
Грандхотел Варна АД
Комплексът Грандхотел Варна се намира на 8 км от Варна и е част от курорта Св. Константин. Той предлага балнеолечение и бизнес услуги. Основният капитал на дружеството е 6.538 млн. лв., а негов мажоритарен собственик е Балкантурист Елит АД (66.55 на сто). На последното общо събрание на акционерите на Грандхотел Варна АД е взето решение 10% от печалбата за 2005 г. да се задели за фонд Резервен, а с останалата част да се покрият загуби от минали години. Хотелът не е разпределял дивиденти сред акционерите си за последните пет години. Одитираната печалба на Грандхотел Варна за 2005 г. е 304 хил. лв., а за 2004 г. - 206 хил. лева. За първото шестмесечие на тази година загубата на дружеството е 2.977 млн. лв. (при 885 хил. лв. за същия период на 2005 година). Нетните приходи от продажби на дружеството се понижават с 34% до 4.1 млн. лв. - от 6.385 млн. лв. година по-рано, а разходите по икономически елементи нарастват от 7.169 млн. лв. до 7.29 млн. лева.
Максималната цена на акциите на дружеството от началото на годината е била 13.60 лв. за брой (18 юли), а минималната - 5.28 лв., постигната на 3 януари.

БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ
Българското черноморско крайбрежие им дължина 378 км от север на юг. Плажните ивици обхващат 34% от дължината му. Високата концентрация на туристически комплекси позволява едновременното пребиваване на 800 хил. до 1 млн. туристи. Обширните плажни ивици и минерални извори по крайбрежието са между най-важните предпоставки за успешното развитие на туризма, балнеолечението и целогодишното използване на черноморските курорти. Слънчевото греене по Черноморието е около 2200 часа годишно. Най-интензивно е то през лятото, когато обхваща около 60% от светлата част на деня.

КЛЮЧОВАТА ДУМА ЗА УСПЕХ Е КАЧЕСТВО
Донка Соколова, председател на Българската асоциация на туристическите агенти, пред в. БАНКЕРЪ

Г-жо Соколова, каква е вашата прогноза за развитието на летния туристически сезон?
- Очаквам добър сезон с ръст на туристите от около 6-7% спрямо миналата година. Броят им обаче няма да се увеличи със същите темпове, каквито забелязахме през 2005 г. спрямо 2004 година. Последните три-четири години браншът отбелязваше нарастване от около 12 процента. Ако задържим сегашното ниво, това ще бъде изключителен успех, тъй като не може да се очаква всяка година толкова висок ръст на чуждестранните туристи.
Какви са проблемите пред туристическия сектор?
- Като цяло секторът има много проблеми. Надявам се, че капка по капка браншът ще се справи. Отново срещнахме разбиране от страна на парламента за намалената ставка ДДС за туристически услуги. Това беше важно, защото така продуктът остава конкурентоспособен спрямо останалите държави в региона - Гърция, Турция и Хърватска. Скоро ще излезем отново с предложение да се създаде отделно министерство на туризма, тъй като това ще реши по-бързо проблемите в отрасъла, който създава около 13% от брутният вътрешен продукт на страната и е важна част от икономиката. Нашата надежда е и че правителството, и парламентът ще му обръщат още по-голямо внимание. Може би най-сериозният проблем за последните 15 години е, че няма написана стратегия за туризма. Участниците на туристическия пазар в момента подготвят свое виждане за такъв документ. По този начин ще може да се избистри визията каква дестинация ще бъде страната ни. Очаквам до есента тя да е готова.
Как преценявате състоянието на услугите, които предлагат конкурентите на България в региона?
- България е в първата десетка на европейските туристически дестинации и се задържа на това място от доста време насам. Това показва, че ни търсят като туристически продукт. Турция се опитва да намали и задържи цените. България обаче се стреми да задържи високото качество на предлаганите услуги, което се подобрява с всяка изминала година. Ключовата дума за нашия успех е качеството.

ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕБОРИМ ЗА 400 МЛН. ЕВРО
Благой Рагин, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Рагин, каква е прогнозата ви за летния туристически сезон?
- За разлика от големите песимисти, които чертаеха лош сезон, Господ и този път се смили над нас и ни помогна и морските ни курорти се пукат по шевовете. Комплексите са почти напълно ангажирани до 20 август. Към Слънчев бряг например в момента се насочват млади хора. За хода на туристическия сезон най-добре може да се съди по морските летища, които в момента работят пет пъти над капацитета си, което е ръст от 231% спрямо миналата година. Друго нещо, което ми дава кураж, е, че въпреки негативната реклама, която сами си правим по разни поводи, чужденците остават във възторг от нашата страна. Силата ни е в умерения климат, в прекрасния пясък. Ако започнат да се изграждат инфраструктурните проекти - магистрали, пътища, които да свързват морските курорти с вътрешността на страната, може да очакваме между 10 и 12 млн. туристи годишно. По този начин ще може да съчетаем всички аспекти на туризма - летен, зимен, конгресен, селски, бизнес туризъм. Ние сме уникална страна и по броя на минерални води, които имаме. Там сме на второ място в света след Исландия, като имаме чудесна възможност за развитие на спа туризма.
Как ще се отрази, според вас, туристическият сезон през тази година на цените на акциите на дружествата, които се търгуват на борсата?
- Само в добра посока. България е на трето място по интерес и възвръщаемост на Лондонската фондова борса. За да запазим тази позиция обаче, трябва да сме внимателни в изявите си. Капиталът е като водата, преминава оттам, където има най-малко съпротивление. Като цяло конкуренцията на международните пазари е голяма, а основните играчи освен нас са Испания и Бразилия.
Очаквате ли чуждестранен капитал да навлезе в туризма през нашата борса?
- В момента испанският капитал се насочва към България. На Лондонската фондова борса пък има над 400 млн. евро, за които страната ни трябва да се пребори. Нашата борса трябва да бъде партньор на английската, а и самите ние, тук в страната, трябва да сме добри партньори. Има няколко условия, за да може купуващите недвижимо имущество в страната да реализират печалба и по този начин да има печалба и за България. Финансовата децентрализация е едно от тях. Данъците ще се определят от самите общини. По този начин Банско, Несебър, Чепеларе, Смолян, Златоград ще могат да създадат конкурентно предимство.
Как, според вас, се развива туризмът в България?
- Зимният сезон през миналата година беше много добър, като отбеляза ръст от 20 процента. Потенциалът му е да има дял поне около 30% от целия оборот, който реализира този сектор. Предстои изграждането на курорта Перелик до Смолян. Идеята на кметството е да се обединят трите върха - Перелик, Снежанка, Мечи Чал ( намиращ се над Чепеларе, бел. ав.). Целта е с една карта да можеш да ползваш всички съоръжения, които се намират в този регион. Очаква се и изграждането на зимния курорт Сютка във Велинград.
Колко туристи са посетили страната ни и на колко души дава хляб отрасълът?
- На година в страната пребивават 5.5 млн. туристи. Пак ще заявя, че ако започне изграждането на инфраструктурните проекти, броят им ще се увеличи. В страната ни има 20 летища, които могат да се отдадат на концесия. Такива са например аеропортовете в Русе, Търговище. Това ще развие и туризмът във вътрешността на страната. В пиковите сезони туризмът дава хляб на около 500 хил. души, като на двама туристи се пада по един обслужващ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във