Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Туристическият бранш иска от ББР специални кредити

От Алианса на туристическата индустрия в България (АТИБ) предлагат да се направят специални кредитни продукти от Българската банка за развитие (ББР) към туристическия бранш, защото целият той е с лоша кредитна експозиция поради ниска или изцяло липсваща ликвидност.

Необходимо е да се направят достъпни кредитни продукти, които да не се отпускат през търговските банки, а по възможност от институции като Фонда на Фондовете, ББР и др. За това са категорични от алианса, на който Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е съосновател и член, съобщиха от БХРА. 

С предложенията вече са запознати и представители на политическите сили.

От туристическият бранш смятат, че има необходимост от кредити с ниски лихви за период от 7 години и минимум 12 месеца гратисен период от лихва и главница, които да бъдат гарантирани от държавата. Според бизнесът могат да се предложат и кредити, които да бъдат тип плафон - усвояване срещу разход или кредити със залог в дяловите дружества и обратно изкупуване.

При преференциални условия трябва да се отпускат и потребителски кредити, за да се задържат служителите в сектора и да им се осигури нормалното съществуване, подчертават от АТИБ. 

Алиансът е провел проучване според, което близо 60 на сто от тези, които са сменили сектора, са го направили, защото имат да обслужват потребителски кредити, които не могат да рефинансират или не могат да получат нови заеми, ако останат да работят в туризма.

Оттам настояват за спешно решение за гратисен период на обслужване на главницата по старите кредити за срок от 2 до 5 години. Погасителният план да е според възможностите на обслужване на съответния туристически бизнес. Лихвените нива на отпускани нови заеми за оборотни средства трябва да са в размер на 1,5-2 на сто, за да се усети конкретната помощ, а не както сега - 6-7 на сто. 

Туристическият сектор изживява една от най-големите кризи през последните десетилетия. Застрашено е съществуването на бранша, който допринася за сериозен процент от БВП и чиято дейност е структуроопределяща за българската икономика. Ако България иска туризмът да остане важна и стратегическа част от икономиката й, то секторът трябва да е държавен приоритет, категорични са от Алианса на туристическата индустрия в България 

Facebook logo
Бъдете с нас и във