Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търговско-промишлената палата иска по-висок праг „de minimis“

„Необходимо е българското правителство да настоява на ниво Европейски съюз да бъде осигурена рамка за държавна помощ, която да е достатъчно гъвкава в извънредни ситуации, която да даде възможност за въвеждането на бърза временна схема, подобна на тази, която е в сила за справяне с въздействието на пандемията от COVID-19 или руската инвазия в Украйна.

Една такава възможност е промяна на Регламент (ЕС) №1407/2013 и съответно на Регламент (ЕС) № 651/2014  и повишаването на прага на „de minimis“ на 500 000 евро, тъй като това е от решаващо значение в среда на неблагоприятни икономически условия, инфлация и обезценяване на стойността на валутите на ЕС.

От съществено значение е да се преразгледат тези правила като се адаптира нормативната рамка и в случай на кризисни ситуации фирмите и организациите да бъдат подпомогнати, за да възстановят своите капацитети, обеми, ресурси и др.“, това изразиха БТПП в своето становище до Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Росица Велкова, Никола Стоянов и Николай Милков.

Българска търговско-промишлена палата изрази сериозно си безпокойство относно невъзможността част от МСП да се възползват от помощта „de minimis“ с минимална административна тежест. В последните няколко години инфлацията в ЕС нарасна до 9.6% на годишна база.

За България размерът на инфлацията на годишна база за месец юни 2022 година е 16.9 процента и прогнозата е, че този процент ще продължи да нараства. Многократно в рамките на кратки периоди са увеличени цените на стоките, горивата, суровините, материалите и услугите.  Икономиките на страните-членки и тази на България са поставени в риск от скока в темпа на инфлацията. Икономическата действителност ясно показва, че приетите в годините преди кризите мерки вече не са достатъчни.

БТПП предложи, българската държава да подкрепи и/или да предложи промени, свързани с „de minimis“, които да гарантират, че за определени региони на ЕС, където има специфични условия като външни граници на ЕС и/или други структурни, демографски проблеми и географски недостатъци, следва да се разреши по-висок праг на помощта, който да отразява увеличените разходи за правене на бизнес, свързани с тяхната отдалеченост, специфика и недостатъци.

Ако все пак за по-малките фирми размера от 200 000 евро се запази, то трябва да се настоява за въвеждането на мерки, които алтернативно да позволяват  намаляването на времето за изчисляване на натрупването на общата отпусната помощ до 1 година в сравнение със сегашните 3 години, за да направят процеса по-прост и по-ефективен за бенефициентите.

Въпреки че и към настоящия момент МСП могат да се възползват от помощта, то таванът на „de minimis“ не им позволява да кандидатстват по новата Програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията, както и по Националният план за възстановяване и устойчивост, защото още при първите процедури достигат тавана на „de minimis“.

От Българската търговско-промишлена палата смятат, че спрямо сериозните проблеми на икономиката, една по-активна политика на българското правителство на европейско равнище ще подпомогне в дългосрочен план всички български предприятия и ще даде възможност на компаниите да преодолеят по-успешно кризисните ситуации.

Борислава Кирилова

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във