Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търговско-промишлената ни палата в помощ на университетите

Българската търговско-промишлена палатата участва в откриващата среща на партньорите по проект HIVE (HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship), който е с продължителност от 24 месеца и се изпълнява в рамките на Инициативата за висше образование.

В него участват осем партньорски организации от седем страни – Австрия, България, Латвия, Португалия, Турция, Франция и Чехия.

Основните дейности, предвидени в рамките на проекта, включват подпомагане на институциите за висше образование чрез обмен на експертиза и обучение, предоставяне на достъп до иновационната екосистема на Европейския институт за иновации и технологии (EIT), разработване на иновационни планове за действие и допълване нуждите на отделните институции за висше образование. 

Проектът цели да подобри сътрудничеството между бизнеса и висшите училища, като развие капацитета на партньорите чрез обмен на опит и добри практики в сферата на иновациите и разработване на учебни програми за нови форми на предприемачество, свързани с цифровизацията и устойчивото икономическо развитие.

Сред очакваните резултати от проекта са: насърчаване на капацитета за предприемачество и иновации на институциите за висше образование, развитие на способността им за иновации чрез предлагане на решения на належащи глобални предизвикателства, насърчаване на предприемаческия талант за създаване на устойчив растеж и квалифицирани работни места в Европа.

Борислава Кирилова

Facebook logo
Бъдете с нас и във