Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търговските вериги обявиха конкретни мерки в подкрепа на българските производители

Членовете на Сдружението за модерна търговия (СМТ) Billa, Lidl, Kaufland, "Фантастико" и "ПроМаркет" подписаха меморандум за общи мерки в подкрепа на българските производители.

"Приемането на документа е поредна стъпка в обединените усилия на търговските вериги за подкрепа на български производители, която беше още по-активна в условията на пандемия през 2020 г., и продължение на дългогодишната политика на водещите ритейлъри у нас за партньорство с родния земеделски сектор, която датира още от навлизането на представителите на модерната търговия в България", обясняват за решението си компаниите.

Меморандумът предвижда осем мерки. 

Всяка от компаниите ще осигури в своите магазини място за продажба на стоки с български произход и/или произведени от български производители, включително средни и малки регионални производители.

Ще бъде осигурено подходящо обозначаване на хранителните стоки с български произход, за да могат потребителите по-лесно да ги разпознават. Търговците се ангажират да инвестират в допълнително маркетингово позициониране на отделни продукти.

Освен това се предвижда да се провеждат фермерски пазари и други събития, чрез които средни и малки български производители да могат да продават продукцията си, отговаряща на всички нормативни изисквания и при спазване на мерките за безопасност.

Петте вериги се ангажират да положат усилия за обучения на малки и средни регионални производители. Обученията ще включват запознаване с изискванията за организиране и планиране на производството, за съхранението и пакетажа, контрола на качеството на продукцията и логистиката на доставките, така че да отговарят на изискванията на големите търговски вериги. Специално внимание ще се обръща на възможностите за сертифициране, когато производителите имат желание и капацитет да развият бизнеса си. За провеждането на обученията членовете на сдружението обаче очакват съдействие от Министерството на земеделието и Агенцията по храните.

Търговците са готови да договарят по-кратки срокове за плащане на продукти, доставени от средни и малки регионални производители. Това е една от конфликтните точки между доставчиците и търговците от самата зора на развитието на веригите. Сега се посочва, че компаниите ще проведат индивидуални преговори за определяне на търговски условия - цени, количества, качество, срокове и др.

Също така водещите веригите заявяват и че са готови да обсъждат с властите и производителите идеи, основани на опита им, за това производителите да развиват успешни бизнес модели като успяват да отговорят на изискванията на веригите за количества и сертификати на продукцията. Осигуряването на минимум количества е един от основните проблеми, които спират достъпа на малките производителите до рафтовете на веригите.

Подписалите споразумението твърдят, че ще спазват поетите ангажименти в него при "пълно запазване на икономическата си самостоятелност и независимост". Компаниите ще се ръководят от спецификите на бизнес модела, по който функционира всяка от тях, и от изискванията и регулациите на националното и европейско право, при съблюдаване на нормите и принципите на конкурентното право, свободното движение на стоки и правото за защита на потребителите. Всеки търговец, страна по меморандума, определя изцяло автономно цялостната си политика по отношение на предлагането на продукти с български произход.

Във връзка с подписването на меморандума, изпълнителният директор на СМТ Йордан Матеев заяви:

"Свободната търговия, саморегулацията и доброволните мерки най-успешно могат да балансират интересите на всички участници по веригата на доставки на храни от фермера до крайния потребител. Обединяването в условията на криза на водещите търговци на храни около конкретни доброволни мерки за подкрепа на българските производители е важно събитие за България. То е логично продължение на дългогодишната подкрепа, която членовете на СМТ предоставят на местните производители."

Facebook logo
Бъдете с нас и във