Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търговският дефицит на България се е свил с 40.5% през май

Търговският дефицит на България през май възлиза на 210.8 млн. евро като се свива с 40.5% в сравнение с година по-рано. Това показват предварителните данни на Българската народна банка за платежния баланс.

За първите пет месеца на тази година търговският баланс също е на минус - с 1.56 млрд. евро като почти се удвоява в сравнение с периода януари – май 2021-а.

От централната банка съобщават, че текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 375.1 млн. евро при излишък от само 20.8 млн. евро за май миналата година. Между януари и май тя е на минус - с 578.5 млн. евро, като резултатът се влошава на годишна база. Тогава салдото по тази сметка е било положително от 379.4 млн. евро.

Салдото по текущата сметка за май е на плюс със 195.4 млн. евро при отрицателно салдо от 112.2 млн. евро преди година. И за януари – май то е отрицателно и възлиза на 525.9 млн. евро. За същия период на миналата година то излезе на положителна територия с 9.9 млн. евро.

Износът на български стоки през май е за 4.24 млрд. евро и за една година нараства с 64.2 процента. За пет месеца експортът е на стойност 18.43 млрд. евро (23.3% от БВП) и показва ръст от 37.6% на годишна база.

Износът за януари - май 2021 г. нараства на годишна база, но с 22.1 на сто.

Вносът на стоки е за 4.46 млрд. евро и също нараства - с 51.5% спрямо май миналата година. За пет месеца импортът е за 19.98 млрд. евро при годишно увеличение с от 40.1 на сто.

Вносът за януари – май 2021 г. също нараства на годишна база, но само с 24.9 процента.

По данни на БНБ салдото по услугите е положително и е в размер на 344.9 млн. евро при положително салдо от 336.3 млн. евро за май миналата година. За януари – май то също е на плюс - с 1.62 млрд. евро, и ресте, като то е положително от 1.39 млрд. евро за същия период на 2021-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във