Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търговски войни: как да отговори ЕС?

Свободната търговия носи ползи за европейската икономика, но понякога неоправдано високи мита ограничават достъпа до чуждестранни пазари или конкурентни стоки идват в ЕС на необичайно ниски цени. ЕС може да се защити по различни начини в рамките на международните правила, наложени от Световната търговска организация (СТО).

Международен арбитраж - ролята на СТО

Европейският съюз и държавите в него са сред 164-те членове на СТО. Организацията съществува, за да гарантира осъществяването на международна търговия при справедливи условия. Тя има правомощия да разглежда търговски спорове и да налага своите решения. Това е помагало в миналото за предотвратяване на скъпо струващи търговски войни.

Всеки член на СТО може да направи оплакване за нарушение на договорените правила и да потърси обезщетение.

От създаването на СТО през 1995 г. Европейският съюз е бил страна по 181 дела: в 97 случая той е бил ищец, а в 84 случая срещу него са били правени оплаквания.

Внос на дъмпингови цени

Правилата на СТО не спират ЕС да се намесва срещу внасянето на продукти в Европа на необичайно ниски цени, което нанася щети на местните производители. Причините за този дъмпинг могат да бъдат различни - липса на конкуренция в страната на произход на стоките, тежко държавно субсидиране на продукцията или неспазване на трудови или екологични стандарти.

Европейският съюз може да отговори с налагането на анти-дъмпингови мита. През 2017 г. Парламентът гласува актуализация на законодателството, което определя кога и как става това. Тези нови правила ще бъдат допълнени с мерки срещу вноса при несправедливи условия, които се очаква да бъдат гласувани на пленарно заседание на ЕП през май.

Търговските спорове в настоящето - от стомана до маслини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви наскоро, че ще наложи допълнителни мита върху вноса на стомана и алуминий. Парламентарната комисия по международна търговия определи решението като неприемливо и несъвместимо с правилата на СТО. Парламентът ще обсъди отговора на ЕС с комисаря по търговията Сесилия Малмстрьом на пленарната сесия в Страсбург на 14 март.

Депутатите също така са загрижени за митата в САЩ върху маслини от Испания, наложени през януари, след като американските власти решиха, че маслините се внасят на цени под пазарните. Европейската комисия ще обясни своята позиция пред Парламента също на 14 март.

Търговските спорове в миналото - банани и говеждо

ЕС и САЩ са имали търговски сблъсъци в миналото - например, по отношение на европейските мита върху бананите, които затрудняваха достъпа на латиноамерикански страни до пазара за сметка на други страни в Африка, Карибския басейн и Тихоокеанския регион.

ЕС е имал спорове и със САЩ и Канада относно вноса на говеждо месо, третирано с хормони, което ЕС смята за потенциално опасно за здравето. Конфликтът бе разрешен през 2012 г., след като ЕС се съгласи да увеличи вноса от двете страни на говеждо месо, нетретирано с хормони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във