Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търговията на дребно расте, но промишлеността и строителството се свиват

Данните на Националния статистически институт (НСИ) за три от основните отрасли на българската икономика за ноември 2020 година показват, че търговията на дребно расте, a промишлеността и строителството се свиват.

Оборотът в търговията на дребно расте с 1.2% на месечна база и се свива с 6.4 на сто на годишна

Месечни изменения

За месеца се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 2.6%, докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е отбелязано намаление съответно с 1.8 и 0.1%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали по-съществен ръст е отчетен при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 10.0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.9%, а по-значителен спад е регистриран при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 5.3%.

Годишни изменения

В сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 15.8%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 14.4%), докато при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено увеличение (с 2.5%).

По-значителен ръст на оборота е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 72.0%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 12.0%. Спад е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 25.4%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 4.1%.

Промишленото производство спада с 1.5% на месечна база и с 5% на годишна

Месечни изменения

През ноември 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост – с 9.2%, преработващата промишленост – с 1.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и г аз – с 0.8%.

По-значителен спад се наблюдава при: производството на напитки и производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - по 8.9%,производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.9%, производството на облекло - с 5.7%.

Съществено увеличение е регистрирано при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.9%,производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.6%.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – с 18.1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 6.6%,и при преработващата промишленост – с 3.7%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с  44.2%, производството на тютюневи изделия - с 29.8%,обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 29.5%, производството на облекло - с 18.6%,производството на напитки - с 13.1%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 18.7%,производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със17.1%, производството на превозни средства без автомобили - с 11.5%.

Строителството се свива с 0.4% на месечна и с 4.1 на сто на годишна база

Календарно изгладените данни показват намаление от 4.1% на строителната продукция през ноември2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

Месечни изменения

За месеца индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от  сградното строителство намалява с 0.5%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0.4%.

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през  ноември 2020 г. се определя  от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е със 7.9%, докато при гражданското/инженерното  строителство е регистрирано повишение от 1.2%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във