Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Търговията на дребно и услугите влошават бизнес климата у нас

През декември миналата година бизнес климатът у нас се влошава в сравнение с ноември. Основен "принос" за понижението на показателя имат търговията на дребно и сектора на услугите. Строителството запазва нивото си от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение.

Бизнес климатът в търговията на дребно се влошава в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Факторът, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Ковид мерките доведоха до затваряне на много магазини. 

По отношение на продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През декември фирмите отчитат влошаване на бизнес климата в сектора на услугите, което се дължи на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията.

Негативни са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.

Основните проблеми за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, фактора „други“ (когато освен изброените в анкетните карти фактори фирмите имат и други затруднения в дейността си, без да е необходимо да ги конкретизират), както и конкуренцията в бранша, макар през последния месец на миналата година да се отчита намаление на неблагоприятното въздействие на последния фактор.

По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във