Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Турция, Китай и САЩ са сред основните ни търговски партньори

По данни на Националния статистически институт през май  износът на стоки от България за трети страни нараства с 34.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 725.2 млн. лева. 

През периода януари - май 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 12.1% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 8 742.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Русия, които формират 56.0% от износа за трети страни.

По данни на Националния статистически институт през май  износът на стоки от България за трети страни нараства с 34.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 725.2 млн. лева. През май  вносът на стоки от трети страни нараства с 41.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 310.8 млн. лeвa.

За периода януари - май при износа на стоки най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (30.5%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (секторът включва разделите: сглобяеми конструкции; осветители, санитарни артикули, котли и радиатори за отопление, н.д.; мебели и техните части; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; пътнически артикули, ръчни чанти и др.; облекло и допълнения за облекло; обувки; медицински, прецизни, оптични и контролни уреди и апарати, н.д.; фотографски и кинематографски апарати, оборудване и продукти; други оптични стоки; часовници и часовникови механизми; други разнообразни готови продукти).

Най-голям спад се наблюдава в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (30.8%) и "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (26.9%). Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - май 2021 г. се увеличава с 20.2% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 11 280.7 млн. лева.  Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Русия, Китай и Украйна. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във