Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Тъмната страна на светлия бизнес

Фирмите у нас често прибягват до непозволени действия, за да си осигурят по-добри печалби

Когато става дума за привличане на клиенти и увеличаване на печалбите, бизнесът у нас въобще не си поплюва и използва всички позволени, а и несъвсем, трикове и хватки. В последно време се нагледахме на какви ли не договорки между производители, дистрибутори и търговци, чиято единствена цел е да съдерат кожата на потребителите. Телекоми, топлофикации, ЕРП-та и др. пък извиват ръцете на клиентите си с всевъзможни такси, тъй като нямат конкуренция. Всичко това води до абсурда българите, чиито доходи са най-ниските в Европейския съюз, да плащат за повечето стоки и услуги равни и дори по-високи цени от западните. Всъщност как да е иначе, след като контролът е повече от слаб и прегрешенията на търговците най-често остават ненаказани?


Ето например през цялата 2013-а Комисията за защита на конкуренцията е образувала едва девет производства за


забранени споразумения

решения и съгласувани практики. А реално са наложени само четири имуществени санкции за такива провинения, чийто общ размер е 2 322 122 лева. Наказани са производителите на бутилирано рафинирано слънчогледово олио "Звезда", "Калиакра", "Бунге Зрт", "Бунге Румъния Срл", "Бисер Олива" и техните основни дистрибутори. Производствата са били образувани след извършен секторен анализ на пазарите за производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио. Комисията е установила наличието на клаузи в договорите между производителите и дистрибуторите, които предвиждат механизми за определяне на конкретни продажни цени. Според антимонополистите ефектът от това е елиминирането на ценовата конкуренция между дистрибуторите и повишаване на крайната цена за потребителите. Всички тези решения обаче сега се обжалват пред Върховния административен съд, така че на практика санкции все още няма.


Нищо не излезе и от шумните акции, при които инспекторите правиха проверки на място в различни дружества. Преди година офисите на "Аутотехника" ООД бяха тарашени във връзка с образувано производство за евентуално нарушение, а именно прилагането на ограничения в сключваните от дружеството споразумения с дилърите за дистрибуция и сервизно обслужване на коли от марката "Сеат". Но на 12 февруари 2014-а контролният орган прекрати производството, тъй като не откри нарушения.


Зрелищни проверки за пред обществото имаше и в "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България", "ЧЕЗ Разпределение България", "ЧЕЗ Трейд България", "ЕВН България", "ЕВН България Електроснабдяване", "ЕВН България Електроразпределение", "ЕВН Саут Истърн Юръп", "Енерго-про продажби", "Енерго-про мрежи", "Енерго-про България трейдинг", "Енерго-про енергийни услуги", както и Сдружение "Асоциация на търговците на електроенергия в България" и Сдружение "Институт за енергиен мениджмънт". Само че никакви конкретни нерегламентирани споразумения между тези юридически лица все още не са оповестени.


Заради съмнения за злоупотреба с монополно или господстващо положение защитниците на конкуренцията посетиха през септември 2013-а офисите на "Топлофикация София", а също и топлинните счетоводители "Иста България", "Техем Сървисис". В този случай, преди месец, КЗК предяви твърдение за извършени нарушения, които обаче тепърва ще се доказват.


Впрочем за злоупотреба с


монополно или господстващо положение

което е другото най-съществено провинение на фирмите, през миналата година са наложени само седем имуществени санкции за 3 299 380 лева. Заради необоснован отказ за запазване на установената договорна връзка с "Холидей и Райзен " "Далкия Варна" е глобена с нищожните 920 лева. При все че това не е първата такава санкция за варненската топлофикация. През 2011-а тя вече беше наказана с 232 242 лв. за злоупотреба с монополно положение по сигнал на същия топлинен счетоводител. Тогава се оказа, че "Далкия" е отнела с измама част от клиентите на "Холидей и Райзен", заблуждавайки ги, че топлинното счетоводство може да се извършва по отопляем обем или инсталирана мощност на отоплителните тела в жилищата.


За разлика от топлофикацията във Варна, община Плевен ще трябва да плати 23.7 хил. лв. заради прегрешенията на фирмите си "Жилфонд" и "Център за градска мобилност". Други 211 715 лв. са за "Водоснабдяване и канализация - Видин", която неправомерно е отказала да предостави услуга на клиент, за да попречи на неговата стопанска дейност. По-нататък Комисията за защита на конкуренцията е наложила имуществена санкция в размер на 338 094 лв. на "Топлофикация София", тъй като е установено, че е възпрепятствала навлизането на нов играч на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия.


Най-голяма е обаче глобата за злоупотреба с господстващо положение, наложена на електроразпределителното дружество "Енерго Про" - над 2.73 млн. лева. От цялата сума 1 687 484 лв. са за "Енерго - Про Продажби", което заради забавено плащане е спряло тока на помпените станции на "Водоснабдяване и канализация" в Добрич. Проверяващите са стигнали до извода, че енергото е следвало да намери друг начин за събиране на вземанията си, защото в последна сметка сериозно са били накърнени правата на потребителите. Интересно е, че санкцията в действителност би била доста по-голяма, но при определянето й комисията е отчела няколко смекчаващи обстоятелства. Например кратката продължителност на нарушението и положените усилия от енергийното дружество за смекчаване на последиците от преустановяването на водоснабдяването, тъй като самото то е осигурило водоноски.


Останалите над 1 млн. лв. са наложени на "Енерго-Про Мрежи". Причината е, че то е налагало непропорционално ограничение на производствените мощности от възобновяеми енергийни източници - спирало е едни за сметка на други. Само че и двете санкции срещу "Енерго Про" се обжалват пред Върховния административен съд и нищо чудно да бъдат отменени напълно.


За


нелоялна конкуренция

през 2013-а са образувани общо 59 производства, но са издадени само 29 решения за установяване на извършено нарушение. Наложените санкции пък са за 2 826 924 лева. Сред по-любопитните примери се откроява този с нелоялното привличане на клиенти от "Мобилтел". Мобилният оператор е глобен с 440 049 лв. заради рекламната кампания под наслов "Повече за теб". В нея посланието бе: "Искаш повече и го имаш. С пакет "Повече за теб" получаваш всичко - тарифен план с до 1000 минути към всички мрежи в страната и чужбина, Светкавичен интернет за дома до 100 Mbps и цифрова телевизия от "Мтел" с до 160 канала, заедно с устройство по твой избор". Тоест, заедно с пакета е предлагано напълно безплатно устройство по избор на потребителя - преносим компютър, телевизор или телефонен апарат. А въпросните подаръци са извън допустимите от закона "предмети с незначителна стойност" и не представляват принадлежност към предлаганите услуги. Затова е преценено, че екстрите пораждат антиконкурентен ефект и противоречат на добросъвестната търговска практика.


За нелоялно привличане на клиенти бе глобено със 104 204 лв. и "Пенсионноосигурително дружество Алианц България". Проверяващите установили, че негови посредници са прехвърляли средства от конкурентни фондове без знанието на титулярите.


Макар и по-скромна (само 63 хил. лв.) внимание заслужава и санкцията на "Коника Минолта Бизнес Солюшънс България". Тя е наложена заради увреждане на доброто име на конкурент. Производството е образувано по искане на "Райс" ЕООД, което е основен партньор и дистрибутор на продуктите на Konica Minolta от 12 години насам. През 2009-а двете фирми сключват договор за партньорство, но три години по-късно "Райс" получава предизвестие за прекратяване на споразумението на основание виновно неизпълнение на задълженията си. Дотук добре, но веднага след това "Коника Минолта Бизнес Солюшънс България" започва организирана кампания за увреждането на доброто име и доверие в досегашния си партньор и предлаганите от него стоки и услуги.


 


Факти


През 2013 г. КЗК е образувала общо 1553 производства по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите и Закона за защита на конкуренцията. Постановените решения са 1327, като с тях са наложени глоби и имуществени санкции с общ размер 8 587 877 лева. Само в областта на антитръста санкциите са за над 5.6 млн. лв. и засягат най-вече секторите електроенергетика, топлоенергетика, ВиК услуги, транспорт, храни, лекарствени продукти и търговия с автомобили.При обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки са образувани 1394 производства, а най-често установяваните нарушения са свързани с решенията на възложителите за класиране на участниците и избор на изпълнители. Заради непредоставяне или непълно предоставяне на информация и други нарушения при прилагането на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите са наложени санкции за 8 587 877 лева.При съдебния контрол върху дейността на КЗК през 2013-а. Върховният административен съд е потвърдил 82% от актове на антимонополния орган, 13% са върнати за преразглеждане, а 5 на сто са отменени. 


 


Приходи и разходи на КЗК за 2013-аБюджетът на Комисията за защита на конкуренцията за миналата година е бил 6 млн. лева. Определените разходи пък са 3 765 200 лева. Отделно постъпленията по сметките на антимонополния орган са над 5.4 млн. лева. Държавните такси по Тарифата към Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите са 3 583 667 лв., имуществените санкции са още 1 823 686 лв., а другите неданъчни приходи са само 1 899 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във