Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТУК СМЕ И СМЯТАМЕ ДА ОСТАНЕМ. АКО ЗАВИСИ ОТ НАС, СДЕЛКАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ НАЙ-КЪСНО ПРЕЗ АПРИЛ

Нисим Царфати, финансов директор на Ти Би Ай, пред в. БАНКЕРЪ


Г-н Царфати, как бихте коментирали факта, че към сделката за ДЗИ имаше сериозен инвеститорски интерес, а в крайна сметка само вие подадохте оферта за купуване на дял от дружеството?
- Ние не намираме разлика в това, дали един, двама или няколко кандидата са подали оферта. Напротив, фактът, че толкова много големи компании проявиха интерес и все пак не подадоха оферти, а ние подадохме, е красноречив за сериозните ни намерения. Искам да отбележа, че за изготвянето на нашата оферта за ДЗИ ние работихме около три месеца. Разходите, които са направени досега, се измерват с десетки хиляди долари и те са свързани с дю дилиджънса, с правни консултации и други такива. И бих желал да видя един такъв сериозен подход, какъвто ние проявяваме и от страна на Агенцията за приватизация.

А за какъв процент от ДЗИ кандидатствате и могат ли да се оповестят някакви параметри от вашата оферта?
- Ние желаем да придобием 67% от държавния застраховател. Не бих искал да влизам в по-големи детайли на нашата оферта, поне докато продължава приватизационната процедура. Не е редно да се коментират конкретни параметри на офертата ни, преди да се стигне до някакво, макар и предварително, споразумение с Агенцията за приватизация за покупка на ДЗИ.

Не се съмнявам, че очаквате сделката за ДЗИ да приключи благоприятно за ръководеното от вас дружество. Кога смятате, че ще приключи сделката?
- Ако започнем да водим преговори през следващите една-две седмици, мисля, че до края на март или най-късно в първата половина на април е реалистично да се стигне до подписване на приватизационната сделка.

Според направения от Deloitte Touche дю дилиджънс на ДЗИ, цената на компанията е около 35 млн. щ. долара. Каква е вашата оценка за държавния застраховател?
- Deloitte Touche е една много авторитетна компания както по света, така и в България. Те естествено са дали собствена оценка на компанията. След направения от нас финансовоправен анализ на ДЗИ мога да кажа, че цифрите са малко по-различни. Трябва да се знае обаче, че оценката на една компания не е прост сбор на 1+1. Основен елемент от оценката са очакванията за бъдещото развитие на застрахователното дружество.

Ако Ти Би Ай придобие ДЗИ, каква ще е юридическата форма, под която ще съжителстват двете най-големи застрахователни компании?
- Още от самото начало, когато в публичното пространство започна да се повдига тази тема, ние съвсем ясно заявихме, че нашата идея е да слеем тези две дружества. В офертата си, която представихме в Агенцията за приватизация, ние дадохме десетина примера за сливания на застрахователни дружества, и то които са станали факт само за последните две години. Аз мисля, че едно сливане между застрахователни компании в България е полезно за пазара. Това би означавало концентриране на средни и големи по размер компании, което от своя страна би довело до по-голяма финансова стабилност за самите застрахователи, а освен това и подобряване нивото на предлагани на клиентите услуги.

Евентуалното сливане на ДЗИ с БУЛСТРАД предполага и сериозно преструктуриране на дейността на двете компании?
- В някаква степен това е така. Аз обаче не бих искал да навлизам в детайли, за да не би хората да го възприемат неправилно. Във всички случаи може да се очаква сливане, а след това и преструктуриране на дейността на двете застрахователни компании. Предполагам, че с въпроса си имате предвид и евентуални съкращения на персонал. На това аз мога да отговаря така: когато ние купихме БУЛСТРАД, щатният състав на компанията беше 293 души, а в момента в нея работят 315. Така че невинаги приватизацията или въобще смяната на собствеността е свързана със съкращения на персонала.

Не че е най-важното, но мисли ли сте по въпроса как ще се казва бъдещият мегазастраховател?
- Не сме мислили конкретно за някакво име. В случай на сливане името най-вероятно ще е някаква компилация между сегашните названия на двете компании. Искам обаче още веднъж да отбележа, че дори поради факта, че още не сме запознали преговори с АП, е по-добре около сделката за ДЗИ да не се шуми много.

Най-важният въпрос около предстоящата приватизация на ДЗИ е дали сделката ще бъде благословена от страна на Комисията за защита на конкуренцията?
- Ако днес вземете данни от двете дружества по показател брутен премиен приход, то най-вероятно ще се получи пазарен дял от около 40 процента. Ние считаме, че през юни 2002 г. ще бъде създадено Национално бюро по зелена карта. Това ще намали значително пазарния дял на Булстрад, и то не само конкретно в този вид застраховки. На второ място, след приватизацията на ДЗИ е възможно част от клиентите да изберат други застрахователи. Така че не мисля, че ние ще нарушим изискването на комисията за 34% пазарен дял. Аз не смятам, че пазарният дял трябва да е пречка да продължи приватизационната процедура за ДЗИ.

Г-н Царфати, имате ли някакво обяснение за безобразно ниския инвестиционен интерес към продажбата на ДЗИ?
- Що се отнася до Дженерали, по моему това е едно географско-регионално решение. Може би това е и резултат от известно несъгласие с оценката на Deloitte Touche за застрахователна група ДЗИ. Що се отнася до Юреко, според мен отказът й се дължи на проблемите, които възникнаха за компанията в Полша. Според мен това не е обикновен проблем, а отношенията между Юреко и полското правителство са като на война. Това е може би причината, която е накарала Юреко да преосмисли инвестиционната си политика в Централна и Източна Европа. Това е още един факт, който трябва да накара приватизационното ведомство да погледне сериозно на нашата оферта. Защото ние сме на българския пазар вече цели седем години и в момента реално сме тук, а имаме планове да останем тук и за в бъдеще.


Разговора води Калин Димитров

Facebook logo
Бъдете с нас и във