Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Тръгва се към по-облекчени условия за стартиращи фирми

По-бързо създаване на стартиращи предприятия и подпомагане навлизането им на пазара, привличане и задържане на квалифицирани кадри чрез издаване на „стартъп визи“ и избягване на ненужна административна тежест за бизнеса. Това предвижда подписаната от икономическия министър Кирил Петков в четвъртък (22 юли) европейска декларация за стартиращите компании. В допълнение публичните институции се насърчават да работят със стартиращи предприятия при възлагане на обществени поръчки.

От своя страна, представителите на Българската стартъп асоциация (BESCO) заявиха, че до 2022 г. е напълно възможно България да изпълни всички, заложени в Декларацията критерии за подходяща бизнес среда на стартиращи фирми.

Европейската комисия заедно с държавите членки идентифицира редица добри практики, които представляват критерии за бизнес среда. Чрез прилагането им се благоприятства икономическия растеж. Наличието на такава бизнес среда е от основно значение за прехода на ЕС към устойчива, отворена и дигитална икономика, която разгръща огромния си потенциал за иновации и растеж на стартиращите предприятия.

С подписването на тази декларация, България се ангажира да участва активно, като предприема действия на национално ниво за прилагане на мерки, които подкрепят стартиращите и разрастващите се предприятия на всеки етап от тяхното развитие, съобщи икономическото министерство. България се присъединява към другите 24 европейски държави, които са се ангажирали с прилагане на политиките в документа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във