Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРЪГВА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛАТА

Сред кьоршифеците, както нарече аграрният министър Нихат Кабил приказките за спирането на средствата от еврофондовете за земеделие, беше и слабата оценка за разплащателната ни агенция. Въпреки всичко най-сетне беше поставено началото на дългоочакваната програма за развитие на селските райони. Тя започва с приемането на проекти на млади фермери, които имат възможност да получат до края на тази година по 25 хил. евро за разширяване на стопанствата си. При закупуването на техника до 65% от стойността ще се покрива безвъзмездно с европарите. Официално предложенията ще се приемат от 17 април, след като бъдат обнародвани наредбите в Държавен вестник. До кандидатстване ще се допускат производители между 18 и 40 години, които са регистрирани 14 месеца преди откриването на програмата. Средствата ще се получават на два транша. Веднага след одобряването на заявлението за подпомагане ще се предоставя левовата равностойност на 12 500 евро, а останалата сума - след проверка по изпълнението на проекта в рамките на пет години.
Паралелно може да се кандидатства и за модернизация на стопанствата. Максималният размер на субсидиите за покупка на техника е 3 млн. лв., но парите ще се отпускат само срещу декларация от фермера, че през следващите пет години няма да намалява размерът на обработваната земя.
За първи път покупката на земеделска земя ще се приема за разход, дори ако сделката е станала година преди кандидатстването по програмата за развитие на селските райони. По тази мярка ще бъдат финансирани както физически и юридически лица, така и организации на производители. Общият размер на средствата, които ще се отпускат до 2013-а, възлиза на 1.5 млрд. евро. Допустимите разходи по одобрените предложения трябва да са минимум 3500 евро, а субсидиите по тях ще са от 40 до 75 на сто от инвестираните средства. Таванът на помощите може да се достигне до 2010 г., ако фермерите спазват условията на Нитратната директива на ЕС и се грижат за земите и фермите си съобразно евростандартите.
Вече започнаха агроекологичните плащания, предназначени за подобряване на околната среда и селската природа. Също над 777 млн. евро ще получат през следващите пет години хората, които обработват минимум 5 дка в планинските или един хектар в необлагодетелстваните райони, както и животновъдите и производителите на биологична продукция. Техните заявления ще се приемат от 1 март до 15 май в годината, в която кандидатстват, уточниха от фонд Земеделие.
До средата на 2008-а Разплащателната агенция ще се заеме с документите и по още 18 мерки за развитие на селските райони. За разлика от програма САПАРД, новите процедури предвиждат авансово отпускане на субсидиите срещу банкова гаранция в размер на 110% от исканата сума. Предвижда се и междинно плащане, след като проектът е изпълнен наполовина.
Дали едно предложение, с което се кандидатства за средства от Евросъюза, ще бъде прието, или не, ще става ясно в срок от три месеца. Кандидатите ще бъдат известявани чрез специално писмо с отделен идентификационен код и едва след това ще сключват договор с фонд Земеделие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във