Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРУДОВОТО МИНИСТЕРСТВО ВИКА ИНФЛАЦИЯТА НА ПОМОЩ

Министерството на труда очевидно е твърдо решено да ограничи криенето на заплати, дори ако трябва да извика неволята на помощ. Както е тръгнало, в нейната роля ще се окаже инфлацията, събудена от атаката срещу сивия сектор.На среща с работодатели и синдикати преди две седмици социалната министърка Лидия Шулева даде да се разбере, че ще се откаже от идеята за въвеждането на минимални осигурителни прагове. През следващите дни това бе потвърдено и от заместник социалния министър Валери Апостолов. Първоначалните намерения бяха да се въведат минимални нива за осигуряване по браншове и категории персонал, като сумите варираха от 100 до 610 лева. Според участници в преговорите, Шулева е отстъпила поради правни проблеми. Посочва се и член 60 от конституцията, който гласи, че данъците се плащат върху реално получени доходи (макар че има различни мнения дали той засяга и осигуровките).Отказът от първоначалната идея обаче съвсем не означава, че осигурителната тежест няма да бъде увеличена. На срещата с работодателите е било обсъждано вместо осигурителни прагове, налагани административно, да се постигне същият ефект върху заплатите чрез колективното договаряне. От самото начало това беше резервният вариантно явно никой не се е надявал особено на него. Кодексът на труда дава право при сключен колективен трудов договор на браншово ниво социалното министерство да го разпростре като задължителен за всички фирми от съответния отрасъл. Досега не е имало такъв случай и, изглежда, няма и да има, тъй като т.нар. социални партньори не вярват, че ще се постигнат споразумения за повече от един-два отрасъла. Още по-нереално е това да се постигне до 17 юли, когато изтича срокът, даден от министър Шулева.Много по-вероятно е да се направи промяна в Кодекса на труда, така че да се даде право на правителството да определя минимална работна заплата по икономически дейности и категории персонал. Това означава, че ако се запази първоначалното групиране по браншове и професии вместо сегашната минимална заплата от 100 лева, ще има 54 минимални възнаграждения Точно този вариант подкрепя и заместник социалният министър Валери Апостолов.Ако повишаването на осигурителния доход се наложи чрез минималната заплата, а не чрез праговете, за правителството ще има и други плюсове. Първо, вноската ще се прави върху реален доход, тъй като работодателите ще са задължени да плащат по-високите минимални заплати и няма да има никакви неясноти от правен характер. Второ, по този начин ще бъдат увеличени и приходите от данъци. Още преди два месеца заместник финансовият министър Гати Ал Джебури хареса идеята на Шулева и поиска да приложи същите прагове като минимална база, върху която да се плащат налозите. Това предложение явно влизаше в конфликт с конституцията и бе изоставено. Но ако се направи поправката в Кодекса на труда, и Министерството на финансите ще получи своето.Разбира се, бизнесът ще бъде засегнат по-силно от новото изобретение. При него освен по-високите осигуровки работодателите ще трябва да плащат и по-високи заплати. Засега не се знае дали новите минимални възнаграждения ще са същите като предложените прагове. Но ако увеличението е в подобен размер, някои предприятия в най-бедните райони ще бъдат натоварени с непосилни разходи за труд. Наистина трябва да се приемат мерки, тъй като цялата осигурителна система лежи на гърбовете на една трета от работодателите и работниците - заяви за БАНКЕРЪ заместник-председателят на Българска стопанска камара Дикран Тебеян. - Ще настояваме обаче предложените минимални нива на осигурителния доход да бъдат прецизирани. И БСК, и останалите работодателски организации настояват да се промени сегашното групиране на отрасли. Очевидно е, че някои предприятия, които са попаднали в групите с висок доход, трябва да излязат оттам, казва Тебеян, давайки за пример дружествата от рудодобива, прикачени към Нефтохим. Ще искаме и преразглеждане на цифрите, които бяха заложени, съобщи заместник шефът на БСК. От Съюза на работодателите пък опитаха своеобразен пазарлък. Те можело и да подкрепят предложението на социалното министерство, ако то се съгласи да бъдат направени и други промени в Кодекса на труда (да се либерализират съкращенията, да отпаднат класовете за стаж и т.н.).Ако министерството не отстъпи, очертаващото се двойно увеличение на минималните възнаграждения излага на сериозен риск предприятията, които разчитат на евтин труд. С новите заплати те трудно ще задържат себестойността на продукцията си в досегашните граници. А според социалното ведомство, 65% от фирмите в България крият осигуровки.Не е трудно да се предвиди, че засегнатите компании имат две възможности за реакция. Първата е очевидна - преместване от сивия в черния сектор. Втората е вдигане на цените, което ще унищожи ефекта от увеличените минимални възнаграждения. С други думи, резултатът ще е същият, но постигнат на по-високо ниво - работодателите пак ще могат хем да покриват минималната заплата, хем да укриват истинските доходи. Освен това е известно, че сивият сектор е най-силно изразен в няколко бранша, в които избягването на данъци е част от правилата за постигане на конкурентоспособност. И след като заплатите в тези браншове ще се увеличат с еднакъв размер, най-логичното е да се получи и едновременно вдигане на цените. Завърти ли се спиралата по този начин, няма да има полза за никого, а най-малкото за свещената финансова стабилност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във