Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Трудово-производителните кооперации настояват държавата да изкупува продукцията им

Трудово производителните кооперации настояват държавата да изкупува продукцията им. В писмо до председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев те заявяват, че подкрепят за усилията на цялото общество за преодоляване социално-икономическите проблеми, възникнали с пандемията. Но считат, че е наложително определяне на конкретни и специфични мерки в подкрепа на най-уязвимата група работодатели в страната - специализираните предприятия и кооперации на хора с увеждания.

В българското законодателство съществуват насърчителни мерки, които създават необходимите механизми за взаимодействие с тези икономически агенти. Конкретните предложения за специализираните предприятия са временно увеличаване размера на възстановените осигурителни вноски за сметка на работодателя, изплащани от Агенцията за хора с увреждания от 50 на 100% за период от 1 година, както и срокът за изплащане на възстановените осигурителни вноски да бъде до 2 месеца.

ТПК-тата предлагат и подкрепа на малките общини в България със средства от държавния бюджет за целево финансиране закупуването на лични предпазни средства, произведени от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.Също така, според тях, трябва да се предвидят удължавания и облекчения по отношение на месечните задължения за деклариране и внасяне на ДДС за специализираните предприятия. Друга мярка е отсрочване на плащането на всички публични задължения или за отмяна на последиците при забавяне в плащанията за специализирани предприятия, както и разсрочване заплащането на данъци - ДДС, осигуровки, местни данъци и такси с поне 6 месеца след приключване на извънредното положение. 

В по-оптимистичен план може да се помисли и за осигуряване на еднократна безвъзмездна финансова помощ за специализираните предприятия, също така приоритетно отпускане на безлихвени кредити на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във