Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ РАЗСЪБЛИЧАТ

Иван Нейков, председател на управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика, пред в. БАНКЕРЪГ-н Нейков, в проведеното от вашия институт изследване твърдите, че новите триъгълни и наемни трудови отношения не са част от витрината на сивата икономика. Тогава какво са те?- Новото, което се забелязва в България и в много други страни, е един опит на работодателите да избегнат клеймото сива икономика. Опит да покажат разходите, които правят, защото разбират, че само с черни каси не става. Тогава пред тях вече се появяват различни възможности. Кодексът на труда не е единственият начин, по който може да се работи. Прави впечатление (и това бе установено с изследването), че работодателите започват да търсят допълнителни варианти в рамките на правото, на закона, по които да плащат труда. Това, което те правят, прилагайки новите механизми, не е незаконно. Защо все пак не е незаконно?- Защото трудово правоотношение де факто има - то не се прикрива, както бе при масовата практика на граждански договори в началото на 90-те години. Стремежът не е и въобще да се излезе от трудовото законодателство - въпросът е възнаграждението да се раздели и една част от него да се плаща по Кодекса на труда, а останалото да е по друг закон. Така се появява разсъблечено трудово правоотношение. От него са снети десетки ангажименти на страните, и то преди всичко на работодателя. Едната страна получава труда и неговия резултат, а другата - съответната цена. Има труд, има заплащане, но се избягват ангажиментите за отпуски и осигуровки.Но точно по това тези взаимоотношения като че ли си приличат със сивата икономика. - Да, но в сивата икономика работодателят играе ва банк с държавата, докато в тези нови случаи той се отнася към закона като към възможност, която може да бъде използвана. Няма как да се санкционира някой само защото е сключил наемен договор. Това не е някаква стъпка оттатък закона, не - той просто стъпва на друг закон. Целите си приличат - освобождаване от ангажиментите около трудовите договори, но се различават по инструментите, които използват. В сивата икономика работодателят е оттатък закона. При новия феномен той продължава да се държи, макар и с няколко пръста, за закона. Само със стремежа на работодателите да намалят разходите си ли се обяснява изобретяването на новите форми за наемане?- Това е основният мотив, но е важно и друго - до голяма степен появата на тези нови форми е свързана със същността на самия труд и най-вече с новите технологии. Никой не може да си направи примерно доменна пещ и да я дава под наем, за което да му се плаща. Новите схеми за наемане ще се разпространяват преди всичко в консултантските професии, в професиите, свързани с прилагането на новите информационни технологии, в сферата на интелектуалния труд. Новите технологии правят отделния човек предприятие - той е в състояние сам да произведе краен продукт. Сигурен съм, че в годините ще бъдем свидетели на продължаващо разделение на правната уредба на труда, свързан с работа в колектив, и с работа, която може да се полага индивидуално.Като специалист по трудово право и бивш социален министър смущава ли ви тази тенденция?- Ситуацията в България сега не е обезпокоителна. Много повече са хората в сивата икономика, оттатък закона. Заетите по наемни или триъгълни отношения все пак работят по някакъв договор. Но в същото време ме притеснява разрастването на това явление и мащабите му в Западна Европа и в САЩ. Изследване в Европейския съюз на нерегламентираната заетост, която включва и новата работа с неопределен или прикрит характер, дава основание да се предполага, че тя е между 7 и 19% от легалната трудова заетост. Затова и Международната организация по труда иска да види процесите отвътре. Затова и ние не можем да пренебрегнем тази тенденция у нас. Независимо дали отричаме, или приемаме практиките на отдалечаване от класическите начини на работа въз основа на трудов договор, обективността изисква да имаме куража да видим реалностите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във