Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Трудното сбогуване с приватизацията

"Български пощи" бяха и остават най-големият донор на агенцията за раздържавяване - 17 нейни обекта са подготвени за продажба.

По-малко от 3 млн. лв. са постъпленията от продажбата на държавни фирми през миналата година. Тогава Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол предложи на потенциалните инвеститори общо 33 обекта, представляващи имоти - частна държавна собственост, обособени части от търговски дружества и миноритарни пакети акции от капитала на дружества с държавно участие. Но в действителност успя да извърши приватизационни продажби само на шест от тях. Три сделки са за обособени части от фирми с мажоритарно държавно участие - "Български пощи" ЕАД и "Сортови семена - Елит" ЕАД, София. Продадени бяха и два имота - частна държавна собственост, предложени от областните управители на Бургас и Велико Търново.

В 40-ия централизиран публичен търг  посредством търговската система на "БФБ-София" ("Приватизационен пазар") бяха предложени пакети акции от 11 държавни дружества. Но в крайна сметка беше сключена само една сделка за 0.058% от капитала на "Оранжерии Гимел" АД, София. Така постъпленията от продажбите през миналата година са 2 466 660 лева.  

Агенцията има приходи и от следприватизационния контрол, които са в размер на 2 532 898 лева. В касата й са влезли и пари от продажбата на тръжна документация, както и 20% от средствата от ръздържавяването на обособени части от лечебни заведения, в които държавата е едноличен собственик и които се превеждат в централния бюджет през сметката на АП. Така от основната си дейност през 2017-а ведомството е спечелило общо скромните 5 289 094 лева.  

Пречките

След проведените избори за 44-ото Народно събрание и избирането на новото правителство някои законодателни инициативи доведоха до промени в приоритетите на раздържавителната агенция. Така отделни неблагоприятни фактори затрудниха постигането на заявените от нея цели и до забавяне на темпа на приватизация. Такъв фактор например бе нормативното изменение, според което възлагането на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми е необходимо да се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. По този начин временно бяха преустановени дейностите, свързани с предварителния етап на процедурите за раздържавяване. Въвеждането на нов подход за възлагане на услугата наложи изготвянето на нови вътрешни документи и графици, което от своя страна е довело до забавяне на предприватизационната подготовка, обясняват от агенцията.

Други проблеми предизвика взетото решение в средата на годината за подготвянето на изменения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с които да се спре продажбата на акции и дялове, а при обособените части на дружествата, включени в забранителния списък, да се извърши промяна на органа, вземащ решение за приватизацията им. Народните представители постановиха, че такива сделки ще се сключват само след разрешение от Народното събрание, по предложение на Министерския съвет. Подтик за тази корекция даде покупката, чрез която старозагорската фирма "Ексклузив уеб дизайн" купи Дипломатическия клуб в Бояна и още няколко имота от държавната АДИС. По-късно тези активи бяха прехвърлени на дружеството "Бояна клуб", зад което се оказа, че стои депутатът Делян Пеевски. При все че промяната на закона стана факт от началото на 2018-а, на практика това е спряло работата по проектите за приватизация на такива обекти още от средата на 2017 година.

Извън посочените причини не може да се пропусне и

малкият инвеститорски интерес

към предлаганите за продажба имоти - частна държавна собственост, или оттеглянето на предложения за продажба от страна на упражняващите правата на собственост. През миналата година например агенцията откри процедури за приватизационна продажба на 39 обекти, но впоследствие спря работата по седем от тях поради оттегляне на предложенията. Същото се случи и с пет обособени части от "БДЖ - Товарни превози" ЕООД  по искане на ръководството на държавната компания.

След измененията в приватизационния закон бе прекратена и процедурата за "Бивше Летище Търговище", намиращо се в с. Буховци, община Търговище, обособена част от "Летище Пловдив" ЕАД, независимо  че вече бяха изготвени и приети анализите за правното състояние, приватизационните оценки и информационните меморандуми.

Агенцията беше принудена също така да прекрати работата по проекта за продажба на ВМТ "ОРБИТА" АД, София, след като през август съветът на директорите реши да прекрати дейността му и го да обяви в ликвидация. Съгласно закона ведомството даде съгласието си за това и  туристическата фирма отпадна от списъка с обектите, подлежащи на приватизация. Интересното е, че тя бе една от най-често предлаганите на продажба през 2017-а, без някой да заяви интерес към нея. Подготвяни за раздържавяване бяха до 98.63% от капитала й. Останалите акции са собственост на дребни инвеститори.

Влошено икономическо състояние на голяма част от дружествата, за които вече е приключила "сагата" по обезщетяване на реституционните претенции, е основната причина за липсата на инвеститорски интерес към предлаганите миноритарни пакети за продажба на централизираните публични търгове.

Поради изброените обстоятелства, някои от които са извън контрола на агенцията, работата по много от потенциалните приватизационни процедури не беше възможно да бъде завършена и тя не успя да постигне предвидените 30 продажби за 3 млн. лева.

Всъщност

неизпълнението на плана

през 2017-а може да се окаже добра новина. Подобряването на финансовите резултати на някои от дружествата ще позволи определянето на по-висока цена, която евентуално държавата да получи при продажбата им. В края на декември в списъка за приватизация имаше 12 мажоритарни пакета акции (дялове), представляващи фирми с над 50 на сто държавно участие в капитала (от тях четири са влети в "Държавна консолидационна компания" ЕАД, а една - в "ТЕРЕМ холдинг" ЕАД). Освен това на потенциални инвеститори ще се предлагат четири миноритарни пакета, собственост на търговски компании с над 50 на сто държавно участие, и други 58 миноритарни пакета.

Подготвени за продажба са и 15 обособени части, собственост на търговски фирми с над 50 на сто участие на държавата.

За среща с купувачите са готови и 148 обекта, представляващи имоти - частна държавна собственост, и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства (МВР, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването, Министерство на храните и горите и Българска агенция по безопасност на храните), за които има предложения за приватизация.

"Български пощи" обаче остават най-големият донор на агенцията за раздържавяване. След предложение на съвета на директорите на компанията и след взето решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 17 нейни обекта са подготвени за продажба.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във