Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Трите икономически университета създават клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството

Ректорите на трите висши икономически училища - Икономическият университет – Варна, Университетът за национално и световно стопанство – София и Стопанската академия "Д.А. Ценов" – Свищов, подписаха меморандум за сътрудничество в крайморския град, съобщава от висшето училище в морския град. В него е предвидено и създаването на клъстер на висшите училища в областта на маркетинга и предприемачеството.

Икономическият университет - Варна ще бъде координиращо звено в клъстера, защото в него е създадена първата катедра "Маркетинг" у нас. Гостите са били запознати с иновативната мрежа на висшето училище за връзка с бизнеса UEBN и резултатите от дейността на платформата, която вече има над 15 000 потребители.

Ще бъде създадена работна група, която всяка година ще изготвя конкретните планове за съвместната работа, отбелязва ректорът на Варненския университет проф. Евгени Станимиров. Сред възможностите за сътрудничество са изработване на общи учебни програми, включително чуждоезикови, участие в университетски мрежи, споделяне на образователни ресурси, участия в различни проекти, финансирани от български или европейски инструменти и програми.

Ще се работи и за развитие на сътрудничеството в широк спектър от области за постигане на синергични ефекти в полза на регионите, които обслужват  техния икономически и социален просперитет.

Предстои създаването на още два клъстера между трите университета, казва ректорът на Стопанската академия в Свищов проф.Марияна Божинова. Според нея всяко от висшите училища може да даде сериозен принос в сътрудничеството по различните направления, като това, което тя ръководи, е водещо в областта на митническия и данъчен контрол и застраховането.
Ректорът на Университета за национално и световно стопанство в София проф. Димитър Димитров допълва, че с подписването на меморандума се запълва празна ниша в сферата на висшето образование у нас - сътрудничеството между български университети, които досега са търсили такъв тип партньорство най-вече с висши училища от чужбина.

В областта на обучението университетите ще си сътрудничат за: съвместно обучение за изграждане на знания, умения  и компетенции, съответстващи на нуждите на пазара на труда; повишаване ефективността на практическото обучение; създаване на съвместни учебни програми, включително и чуждоезикови; съвместно участие в университетски мрежи; споделяне на образователни и информационни ресурси.

В областта на науката, изследванията и иновациите трите висши училища ще работят за: съвместен принос към утвърждаването и развитието на научноизследователската и иновационната  дейност на национално и международно ниво; съвместно участие в проекти по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални научни програми; съвместна публикационна активност; организация на съвместни национални и международни научни форуми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във