Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Трябват железни правила за Витоша

Нови формули и челен опит как да съвмести опазването на природата с развитието на ски спорта, търси Столичната община. Около природен парк Витоша останаха доста висящи въпроси - за застрояването му, за разширяването на ски пистите и за концесиите за лифтовете.


В нормалните държави това безкрайно умуване би изглеждало екзотично, тъй като там отдавна са въведени железни правила за концесионерите на подобни съоръжения. Първо и абсолютно задължение е природата да бъде опазена. Няма нищо страшно, ако в този тип паркове се изграждат ски съоръжения, смята представителят на института по ландшафтно развитие, рекреация и планиране на консервацията и преподавател в Университета по природни ресурси и биология във Виена - доц. д-р Улрике Прьобстъл-Хайдер. Той взе участие в дебата по темата, организиран от Столичната община. Разбира се, австрийският специалист подчерта, че това трябва да става при гарантиран сериозен контрол върху действията на хората, които ги изграждат. Най-важното от тях е да бъдат задължени да се отнасят към природата нежно. В подкрепа на тезата си той е посочил, че трябва да бъде наложена желязна дисциплина, подобно на тази, установена в Алпите. Там, където се монтират съоръжения от този тип, за да се ползват през зимата като писти, не бива да има следи от това, когато през пролетта се раззелени. Дори и един преместен чим от гората не бива да липсва.


Под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова, по инициатива на главния архитект Петър Диков и с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и на Съюза на архитектите в България преди десетина дни е била проведена специална конференция, на която са били обсъждани всички проблеми около парка и са били предложени формули за тяхното решаване.


Актуалната причина, е че срокът за реализация на приетия преди години План за управление вече е изтекъл и неговата актуализация е наложителна. Инициативата на практика търсеше


пресечната точка между експертите и обществените организации

За да може обаче това да стане, от изключителна важност беше да бъде анализирана правната рамка, върху която се очаква да стъпят всички бъдещи решения. С тази задача е била натоварена адвокат Валентина Бакалова. Тя е изготвила преглед на няколко групи въпроси. На първо място е този за статута на парка като защитена територия по Закона за защитените територии, горска територия по Закона за горите и защитена зона по Закона за биологичното разнообразие. Изключително важен е и анализът на собствеността на поземлените имоти. На практика тя е разхвърляна между държавата, три общини и физически и юридически лица. В това отношение територията е подчинена на Закона за устройство на територията, Закона за устройство и застрояване на Столичната община, както и на разпоредбите с устройствен характер в Закона за горите, Закона за околната среда, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и още куп нормативни документи.


Що се отнася до съществуващите вече сгради и съоръжения, става ясно, че няма норматив, който да задължи собствениците на тези сгради да ги премахнат, макар че в повечето случаи те не са собственици на земята (бел. ред. - има купища постройки, които принадлежат на различни общински, държавни и вече приватизирани дружества). С други думи, независимо че попадат на територията на природен парк и че част от земите вече са актувани като публична държавна собственост,


построеното върху тях може да остане вовеки веков

Не може да се подмине и фактът, че частните собственици на земи в природния парк са защитени по Конституция и техните права не могат да бъдат ограничавани (разбирай - да строят в рамките на застроителните планове). Съвсем друг е въпросът кой, кога и как напазарува купища земи на територията на т.нар. Витошка яка и как се сдоби с разрешения за строеж на цели имения...?!


Според адвокат Бакалова доста от разпоредбите на Закона за устройство на територията, на Закона за опазване на околната среда и запазване на биоразнообразието трябва да бъдат прецизирани, за да се постигне основната цел на Орхуската конвенция (която държавата ни е подписала). А тя е:да допринесе за защитата на правото на всеки човек от настоящите и бъдещите поколения да живее в околна среда, благоприятна за неговото здраве и благосъстояние, всяка страна да гарантира правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда....


Както знаем, обаче у нас подписването на конвенции се е превърнало по-скоро в държавен протокол, отколкото да се приема като задължение за тяхното спазване.


В становището на Съюза на архитектите, предоставено на в. БАНКЕРЪ от неговия председател - арх. Георги Бакалов, пък се констатира, че в последните години са скъсани връзките на планината Витоша с града София. Или поне старите не са се развили. Причините за неуредиците са свързани и със застрояване на подвитошката яка без ясна концепция за традиционните и необходимите нови подходи към планината. Според архитектите, Южната дъга на околовръстния път се яви повече делител, отколкото стимулатор за напречните връзки между София и Витоша, независимо от новите транспортни възли. Друг проблем е, че София е под управлението на Столичната община, а Витоша към Министерството на земеделието и горите, част от териториите на влияние в обхвата на Витоша и София са към област София, други към София - област, което внася допълнително затруднение от управленски характер. Нормативната уредба е тромава и неосъвременена, а дублирането на дейности в отделните закони затруднява тези, които ги прилагат, води до липса на инициативност и отговорности.


Що се отнася до предстоящия конкурс за План за управление, според архитектите той е замислен и ще се реализира като стимулатор за започване на решаването на посочените проблеми чрез изпреварващото позициониране на архитектурни идеи за екоразвитие, което да ускори и нормотворчеството. С обединените усилия на експертите и потребителите, във възможно най-широк спектър, включително с идеите на клубовете и дружествата към Съюза на архитектите в България, ще се подпомогне този цялостен и нетърпящ отлагане процес, се казва в становището.


Целта е в кратки срокове и в максимална степен


да се дадат посоки за еко развитие или пък еко консервация

да се обединят усилията на експертите чрез архитектурни идеи около необходимостта за ефективни връзки и развитие на София и Витоша в допирните части и в дълбочина. Устройствените планове и планът за управление на Витоша са вече непригодни за растящите нужди на софиянци и гостите на града.


Задачата, която си поставя САБ като неправителствена и професионално творческа организация, е да хармонизира с конкурс вижданията на заинтересованите страни и с помощта на експертните знания на участниците да подпомогне бъдещето на гражданите и усилията на Столичната община за развитие на града. Този конкурс се самофинансира от архитекти и от спонсори с организационното участие на САБ. По тази схема бе направен конкурсът за площад Славейков. Наградният фонд ще бъде обявен допълнително, в зависимост от финансовите възможности на организаторите.


Еколозите също са предали своите становища и презентации на идеи, в които основният акцент е поставен на запазването на растителността и животинските видове. Те не са много сговорчиви по отношение на разширяване на пистите и не приемат поисканите вече промени в някои нормативни актове, които ще дадат възможност на концесионерите да стабилизират дейността си чрез определени строителни дейности.


Въпреки всичко обаче те не отричат възможността да се стигне до компромисно решение, стига държавата и общината да гарантират строги форми на контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във