Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Трябва да задържаме специалисти, ако ще инвестираме в суперкомпютри

Пандемията доказа необходимостта от общоевропейски стратегически подход във високопроизводителните изчислителни технологии. Именно тези водещи технологии позволиха бързото разработване на ваксините срещу COVID-19,  заяви по време на пленарното заседание на Европейския парламент на 23 юни българският евродепутат Иво Христов.

Той бе докладчик в сянка по доклада на Мария да Граса Карвальо от Португалия относно предложението за създаване на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии. Докладът бе приет от евродепутатите на 24 юни с 643 гласа „за“, 9 „против“ и 44 „въздържал се“. 

Мисията на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии е да изгради и поддържа интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри и данни, както и висококонкурентна и иновативна екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии. То може да използва финансиране от програми като „Хоризонт Европа“, „Цифрова Европа“ и „Механизъм за свързване на Европа“. 

„Осигуряването на стратегическата автономия на Съюза, особено по отношение на критичните инфраструктурни компоненти, е предусловие за успеха на съвместното предприятие“, каза още Иво Христов. Според него второто ключово условие е гарантирането на сигурността на веригата за доставки на закупените технологии и системи и покриването на високи стандарти за киберсигурност.

В изказването си в пленарна зала българският евродепутат обърна внимание и на факта, че оперативната съвместимост между суперкомпютрите и технологиите, базирани на изкуствен интелект, също трябва да бъде осигурена, ако искаме да разгърнем максимално потенциала на фармацевтичния сектор и да въведем подобрения в сферата на здравеопазването. 

„Високопроизводителните изчислителни технологии ще дадат тласък на базираната на данни икономика, като същевременно ще осигурят стимули за иновациите на малките и средни предприятия, които трябва да имат осигурен достъп до суперкомпютрите“, смята Христов. Мнението му е, че за да се увенчае с успех дейността на съвместното предприятие, трябва да бъдат насочени усилията в няколко посоки: да се осигури балансирано географско разпределение на суперкомпютрите в рамките на съюза и да се отдели специално внимание на така наречения стълб за разширяването на употребата на уменията. 

„Именно липсата на достатъчно специалисти и на подходящи цифрови умения се очерта като една от основните слабости в работата на съвместното предприятие до този момент. Затова, наред с изграждането на мощности, следва да се инвестира в развитието и задържането на таланти. Улесняването на достъпа до суперкомпютри за стартиращите предприятия трябва да върви ръка за ръка с организирането на информационни кампании и осигуряването на специализирани обучения“, категоричен е Христов. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във