Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕДА И КРАЯТ НА ЕДИН НЕФТОПРОВОД

Тед Фергюсън, президент на американската компания АМБОГ-н Фергюсън, какъв е поводът за сегашното ви посещение у нас и докъде стигна проектът ви Бургас-Скопие-Вльора, известен още като проектът АМБО?- Причината за моето посещение тази седмица беше да представя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството серия от карти, които показват трасето на нефтопровода, и да получим разрешение за проектиране. Ако това стане, следващата стъпка вече е детайлното проектиране. С времето необходимостта от избягването на Босфора (т.нар. байпас) започва все повече и повече да се усеща. Съответно и дискусиите за това откъде да минава такъв байпас стават все по-интензивни. Решението, според нас, трябва да се вземе преди края на тази година. Кои компании смятате, че ще проявят интерес към трасето до Вльора и ще участват в изграждането му?- Двете компании, с които сме имали най-обстойни и подробни разговори, са Шеврон Тексако и Ексон Мобил. Фирмата, която изпитва най-голяма нужда да се осигури алтернативен на Босфора път за нефта, е Шеврон Тексако. Те са с водещи позиции в проучванията и добива на суров петрол в региона на Каспийско море. Проектите им са свързани с експлоатацията на нефтопровода до Новоросийск, който от ноември миналата година вече работи и докарва нов нефт в района на Черно море. Отношенията ни с тези фирми все още са на ниво предварителни разговори. Те трябва да вземат решението кога ще им е необходим алтернативен път.Как се приема предварителният технико-икономически проект?- Най-важната част на това проучване е всъщност икономическата част. Заключението е, че нашето трасе е икономически изгодно и има доста позитивни моменти в сравнение с останалите варианти. Имаме и сравнение с Бургас-Александруполис и икономическите резултати са по-добри.Конкурентни ли са двата проекта?- Те по-скоро са алтернативни, отколкото конкурентни. Въпросът е кое е по-атрактивно за западните нефтени компании. Звучи невъзможно двата проекта да бъдат развити и построени по едно и също време. Естествено, някои експерти казват, че има резон да бъдат реализирани и двата, но аз лично смятам, че това няма да се случи.А ще има ли достатъчно нефт от Каспийския регион, за да захрани два петролопровода?- Ако Босфорът се затвори изцяло за танкери, при всяко положение ще са необходими два.Вашият проект е с по-дълго и по-сложно трасе, а е и по-скъп?- Така е, но трябва да се гледа и къде завършва нефтопроводът. Неговият край е в централната част на Средиземно море, много по-близко е до пазарите за нефт. Освен това Вльора е дълбоководно пристанище и на него могат да се товарят големи танкери до 300 хил. тона. Когато се използват по-малки танкери за по-големи разстояния, транспортните разходи съответно ще са по-големи.От чисто финансова гледна точка равносметката ви дотук каква е?- Само предварителното проучване ни струва над 900 хил. щ. долара. От тях 588 хил. щ. долара получихме като безвъзмездна помощ от Агенцията за търговия и развитие (TDI) към американското правителство, а 320 хил. щ. долара са средства на АМБО.Очаквате ли нова финансова помощ от правителството на САЩ?- Очакваме в близко време, но само за развитието на допълнителни проучвания. Трите държави - България, Македония и Албания, имат нужда от юридическа помощ, за да подпишат споразумение помежду си. За целта ние в момента организираме финансиране от страна на американското правителство. Споразумението е доста комплициран и сериозен документ. Американската юридическа фирма Уайт енд Кейс (White Case) ще е юридически съветник, който ще помогне да се формулира документът. Тази фирма е специализирана в нефтени проекти и работеше съвместно с Браун енд Рут по време на технико-икономическото проучване.А откъде ще се осигурят парите за самия строеж?- Инвеститорите сами ще дойдат, защото проектът е доказано ефективен. Ако е необходимо например да се плаща за придобиването на някои участъци от трасето, те ще платят на съответните държавни органи или частни лица за тази земя, и то на чисто пазарен принцип. Впрочем инвеститорите са тези, които ще поемат и целия търговски риск от проекта. Основният риск все пак не е ли свързан с осигуряването на необходимите количества суров петрол? - Наистина е така и затова, според нас, потенциалните инвеститори (а и основни собственици) на нефтопровода Бургас-Скопие-Вльора са големите петролни компании, притежаващи както дългосрочни концесии в Каспийския регион, така и огромни свободни финансови ресурси. Както ви казах, вече разговаряме с две от тях. Поради това, а и от резултатите от предварителното технико-икономическо проучване можем да вярваме, че АМБО ще е нефтопроводът, който първи ще се построи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във