Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Три нови булдозера влизат в рудниците на "Мини Марица-изток" ЕАД

И в условията на изключителни мерки за спазване на предписанията на предвидените мерки за превенция на COVID-19 не спират инвестициите в предприятията. На територията на "Мини Марица-изток" ЕАД са доставени  и оборудвани три нови булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лв., съобщиха от дружеството.

Новата техника, която се е доказала в тежките и специфични условия на работа във въгледобивния комплекс, е готова за въвеждане в експлоатация в трите рудника на "Мини Марица-изток" ЕАД.

Булдозерният парк осигурява ритмичността на добива на въглища и разработването на разкриваните хоризонти, отбелязаха от държавната компания. Със закупуването на нови машини от висок клас се намаляват разходите за поддържане на старата амортизирана техника, повишава се ефективността на производство и се осигуряват нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване.

До момента по инвестиционната програма на дружеството за тази година са вложени 15 747 639 лв., което е 22% от годишната програма на стойност 71 580 134 лева.

Създаване на организация за дистанционна форма на работа за служителите в "Мини Марица Изток" ЕАД, където е приложимо, и продължаване подготовката за работа на почивните бази на дружеството, без прием на посетители. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов. Тя е във връзка с обявената от правителството извънредна епидемична обстановка и заповедите на здравния министър, с които се въвеждат конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

Продължава провеждането чрез конферентна връзка на оперативки и технически съвети, заседания на комисии, провеждане на комитети, обучения, одити и други мероприятия, изискващи пътуване и събиране на хора в затворени пространства. При невъзможност за отлагането им, те се провеждат в достатъчно големи зали, позволяващи спазване на разстояние между участниците от два метра, носене на маски за лице и мерки за дезинфекция.

Очаква се инструкция от РЗИ - Стара Загора относно съотносимостта на обхвата на мерките, предприети при пътуване на служителите в Дружеството, и мерките в обществения транспорт на Стара Загора.
Броят на служителите от управлението е намален, за да се осигури спазването на физическа дистанция в автобусите за придвижване до работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във