Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Три концепции чертаят бъдещето на Централната баня в София

Онлайн бяха представени концепциите за развитие на северното и източно крило на Централната баня в София.  Трите избрани екипа - “Софийски терми”, „Kengo Kuma & Associates Inc и Ямазаки + Иванова Архитектс” и „Историческа баня”, представиха детайлните си разработки, включващи концепция, бизнес план и модел за развитието на неизползваната част от сградата. И трите колектива предлагат съвременна интерпретация на автентичните функции на северното и източно крило на Банята. Целта е да бъде създаден модерен СПА център с богато разнообразие от термални услуги, който да се превърне в притегателно място за жителите и гостите на София. Концепциите акцентират върху необходимостта от отваряне на сградата към околното пространство, както и от преосмисляне на средата чрез оформяне на нови пешеходни маршрути и атрактивни обществени пространства. Ключови акценти в разработките са по-добрата социализация и интеграция на археологическото наследство и минералната вода в зоната около Централната баня. Трите екипа са разработили задълбочени и гъвкави бизнес планове и модели, които предлагат да се потърси публично-частно партньорство за развитието на термалния център. Според експертите проектът има потенциал да кандидатства за европейско финансиране в новия програмен период 2021 - 2027 година. 

Представените днес концепции не са просто интересни идеи или архитектурни проекти. Това са предложения, които са обмислени и създадени от широк кръг специалисти от различни сфери, работили заедно, за да предложат цялостни решения за бъдещето на сградата. "Затова концепциите съдържат, както предложения за оптималното използване на вътрешните и външни пространства, така и идеи за оползотворяването на минералната вода, подход за съжителство с Музея на София и особено важно - бизнес план и модел за управление. Тоест общината получава три комплексни предложения, разработени изключително задълбочено от различни професионални гледни точки, които работят в много сходна посока”, коментира директорът на Софияплан Любо Георгиев. 

Трите екипа са подходили изключително професионално към задачата, като периодично са обсъждали напредъка в работата си с екипа на "Софияплан". "Ние се постарахме да им бъдем максимално полезни, като организирахме огледи на място и предоставяхме достъп до данни и изследвания, необходими за разработките. В резултат бяха създадени много богати и интересни концепции, които изпълняват изискванията на заданието”, допълни Даяна Николова, архитект - културно наследство в "Софияплан". 

Поканата за разработване на концепция за развитие на северното и източно крило на Централна баня беше отворена  на 15 май тази година, като идеята беше да се потърсят аргументирани решения за успешното използване на сградата, съобщиха от общината. Документи в срока подадоха четири български и чуждестранни обединения, като всяко от тях предложи екип и метод на работа, резюме на концепция, бизнес план и модел за развитието на двете крила на Банята. Комисия в 15-членен състав е избрала три от екипите, които в рамките на три месеца трябваше да развият в детайл своите концепции, бизнес план и модел за неизползваната част от сградата.  

Анализът на екипите е много задълбочен и дава реална посока за трансформацията на Централната баня. Посоката е ясна – връщане на минералната вода в сградата и създаване на термален център. "Намирам потенциал и в трите концепции и съм респектиран от работа на екипите. Всички те са обхванали в анализите си и прилежащите пространства, което е много важно", казва главният архитект Здравко Здравков. Банята не функционира сама за себе си, а е част от историческия контекст. Бизнес моделът, който представят и трите екипа може да бъде реализиран, тъй като анализите им показват, че дебитът на минералната вода е достатъчен за всички спа процедури и допълнителни изисквания на XXI век. "Надявам се да проведем архитектурен конкурс, за да влезем в конкретика и да пристъпим към довършване на задачата. След представянето на доклада пред Столичния общински съвет ще изготвим задание за конкурса. Ще съдействам, заедно с екипа на Софияплан да довършим работата докрай”, отбелязва главният архитект Здравко Здравков.

Екипът на "Софияплан" ще събира коментари по концепциите до края на годината. След това на базата на предадените разработки и получената обратна връзка "Софияплан" ще подготви план за действие, който да бъде внесен за разглеждане в Столичния общински съвет в първите месеци на 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във