Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Трейс" завърши тримесечието с неконсолидирана загуба от 424 хил. лв.

Въведените противоепидемични мерки и ограничения при пандемията от март миналата година насам предизвиквикаха чувствително намаляване на икономическата активност и естествено породиха значителна неизвестност за развитието на бизнес проектите.

Рискът от свиване на дейността и спад на продажбите отбелязват и мениджърите на "Трейс груп холд". А компанията извършва всички видове инфраструктура - строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Портфолиото на дейностите също така включва инвестиции, международна търговия и логистика. Фирмата работи на строителни обекти и у нас и в съседна Сърбия.

Но резултатът от забавената икономическа дейност се вижда и в междинния отчет на дружеството за първото тримесечие.

Приходите са с 65.05% по-малко в сравнение със същия период година по-рано. С най-съществен дял от тях (84.59%) са паричните постъпления по строителни договори, но от началото на тази година те намаляват с 68.47 процента. Приходите от продажба на услуги са два пъти по-малко.

Разпределени по сегменти, 52.69% от общите приходи са от дейността на компанията в страната, а останалите идват от клоновете на дружеството в чужбина.

Намалената строителна дейност естествено е свила и разходите на "Трейс груп холд" - към края на март те намаляват с 47.24% на годишна база. Харчовете за суровини и материали обаче са се увеличили значително, но за външни услуги са изхарчени двойно по-малко средства.

Разгледани по географски признак, по-голямата част от разходите  (58.69%) са направени в страната ни, а останалите - в клоновете на дружеството.

Намалението на разходите през първото тримесечие обаче не успява да компенсира свиването на приходите, което е и причина финансовият резултат на "Трейс груп холд" АД да е загуба от 424 хил. лева.

Николай Михайлов, който е председател на надзорния съвет контролира 66.97% от капитала. Фирмата "Галини – Н" ЕООД има дял от 9%, собственост на други инвеститори са 24.01% от книжата с право на глас.

"Трейс груп холд" АД е изкупило обратно 0.02% от собствените акции.

 

Прогнозата

на мениджърите на "Трейс груп холд" за приходи по договори с клиенти за първото шестмесечие е за спад от 25.88% на годишна база до 32.93 млн. лева.
При паричните постъпления по строителни договори обаче очакванията са за спад от 26.10 на сто. Намаление може да има и при другите приходи на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във