Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Трасето до "ТЕЦ Бобов дол" ще пресича общински площи

През тази седмица проектът на "ТЕЦ Бобов дол" за свързване с националната газова инфраструктура бе разгледан на заседание на местния Общински съвет, който даде разрешение на централата новото газово трасе да преминава през общински площи.

"На този етап става въпрос само за прокарване на природен газ за горелките, благодарение на които ще спрем да използваме мазут при разпалване на всеки от нашите котли. На следващ етап ще е внедряването на природен газ като допълнително гориво за производство на енергия. Радостен съм, че местната управа подкрепя нашите инвестиционни проекти, защото съм силно убеден, че това е правилният път за развитието на ТЕЦ Бобов дол", каза изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" инж. Любомир Спасов.

ТЕЦ-ът е поискал предварително съгласие от общинския съвет в Бобов дол за изработване на подробен устройствен план и парцеларен план за изграждане на газова връзка и газоразпределителна станция за захранване с природен газ. От дружеството са заявили и искане за учредяване на вещно право на строеж и сервитут на ТЕЦ "Бобов дол", които планират за тяхна сметка да изградят нужните съоръжения. Централата иска да създаде автоматична газорегулираща станция върху поземлен имот с 3135 кв. м в местността "Царски върби".

"Според изчисленията въвеждането на природен газ в горивния микс ще повиши с 13% коефициента на полезно действие в централата", казва инж. Спасов.

От "Булгарстрансгаз" вече дадоха разрешение на ТЕЦ "Бобов дол" за присъединяване към националната газопросна мрежа, като вече са определени местоположението и точката на присъединяване към автоматичната газорегулираща станция.

Оттам през пролетта са входирали в РИОСВ документите за процедурата по одобрение за присъединяване към националната газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз". Плановете са да използват през 2022 година 99 000 хил. куб. м, през 2023 година - 165 000 хил. куб. м, а през 2024 година - 168 000 хил. куб. м природен газ.

"Остава ни само да получим „Да“ от РИОСВ! Цялата процедура ще се извърши на три етапа. Първият е присъединяване към мрежата, следва въвеждане в експлоатация на газовата система и съответно захранване на разпалващите газови горелки на парогенераторите. На финалния етап ще се извърши монтаж на четири газобутални двигатели, които ще пристигнат от Финландия и ще са с мощност 9.73мвч", отбелязва инж.Спасов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във