Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване" се преобразуват в еднолични търговски дружества

Министрите обсъдиха и приеха решение за преобразуването на държавните предприятия "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване" в еднолични акционерни дружества с държавно участие, съобщиха от правителствения пресцентър.

Процедурата по преобразуването на двете предприятия се осъществява в изпълнение на законовото изискванe на § 2, ал.1 от заключителните разпоредби на Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия, и при спазване на Търговския закон.

Държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" има многогодишни традиции и богат опит в транспортното строителство у нас от страна на Войските на Министерство на транспорта, на които ДП "ТСВ" е правоприемник. То е специализирано в изпълнение на различен тип дейности, свързани с пътно-магистрано строителство и ремот и жп строителство и ремонт. Държавното предприятие "Транспортно строителство и възстановяване" разполага с действаща строителна лаборатория в град Горна Оряховица. ДП "ТСВ" изгражда участък "Ихтиман" от автомагистрала "Тракия" и участъците "Ботевград" и "Ябланица" от автомагистрала "Хемус". Дружеството изгражда двупътни електрифицирани жп линии, извършва и реконструкции и електрификация на жп линии.

"Съобщително строителство и възстановяване" е правоприемник на Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения и е преобразувано със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (ДВ, бр. 57/2000 г.), с който се закриват Войските на КПД и се образува Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване".

Основният предмет на дейност на предприятието е: строителство, ремонт и възстановяване на далекосъобщителни мрежи и фиксирани телефонни мрежи, проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност, както и производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения.

ДП "Съобщително строителство и възстановяване" има 35-годишен опит в съобщителното строителство и е построило със собствени сили хиляди километри подземни кабелни линии на територията на страната и особено в труднодостъпните райони. То е специализирано и за работа в градски условия, по отношение изграждане на СТМ (селищни телефонни мрежи). ДП "ССВ" е единствената строителна организация специализирана и съоръжена за изваждане на отдавна положени кабели с медни проводници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във