Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТРАНСПОРТНИЯТ МИНИСТЪР НЕ Е В ЧАС ЗА НОВОТО ЛЕТИЩЕ

Уважаема редакция,Преди 7 месеца в брой 9 от 2 март 2002 г. прочетохме статията В. БАНКЕРЪ положи тухла в новото софийско летище. Това беше заключението от частичния успех, постигнат след публикациите във вашия вестник и изразеното мнение на специалисти в бранша. Но независимо че през пролетта на тази година бюрократите от Министерството на транспорта и съобщенията бяха събудени от летаргичния сън, проектът за ново софийско летище продължава мудното си и болезнено развитие.Правя тази констатация въпреки бодряшкото настроение на министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров, изразено в изказването му след посещението в Кувейт. От страниците на вестниците ръководителят на транспортното ведомство ни съобщава, че до една седмица ще започне строителството на новата писта на софийското летище. След подобно непремерено и заблуждаващо обществеността изявление можем да направим констатацията, че министърът за пореден път показва ,че не е в час и че смесва желаното с възможното. Преди една година амбициозният министър стартира своите лъскави обещания, като по подобен дразнещ професионалистите начин ни уверяваше, че едва ли не утре правим първата копка на новото летище. И всичко това, без да познава същността на проблемите и трудностите, които съпътстват този най-солиден и изключително сериозен и комплициран инфраструктурен проект у нас за следващите няколко години. Ако в момента се водят трудни преговори с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) относно финансирането на проекта и започване на строителството на терминалната сграда (LOT-B1), голяма част от негативното отношение към българската страна и затрудненията, които тя понася при тези преговори, се дължат на неадекватните изявления и действия на транспортния шеф. Да вземем два примера:1. В края на миналата година Министерството на транспорта и съобщенията обяви шумно Програма за концесиониране на българските летища. Министър Петров се зае да рекламира това начинание, което беше мъртвородено поради много причини, в това число и поради липсата на законова рамка. За приблизително една година, в желанието си да прикотка чуждестранни инвеститори за концесиониране на българските летища, транспортният шеф направи не едно и две странни изказвания, но върхът на неадекватните му напъни бе, че Летище София също може да бъде дадено на концесия. На пръв поглед този стремеж за обхващане на всички летища в един пакет изглежда перспективен. Но ненормалното всъщност е, че той креатира един от големите проблеми специално за строежа на новото софийско летище, като го противопоставя на договора с Европейската инвестиционна банка за отпускане на заема от 60 млн. евро. В този договор категорично е записано, че заемът се отпуска при условие, че новото летище няма да се дава на концесия. Нашият коментар е излишен, но може би европейските институции имат какво да кажат по въпроса.2. Търгът за главен изпълнител на (LOT B2) - нова пистова система, приключи още през юли, а изборът на кувейтската компания Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi Sons беше ясен през август. Оттогава досега представители на компанията неколкократно са посещавали България с цел започване на преговори по договора, чието сключване едва ли може да се очаква в стахановски срокове. Вярно е, че сключването на подобен договор изисква детайлно проучване и изясняване на позициите на двете страни, но действията на българската страна не показват, че тя се стреми към по-скорошното започване на строителството. От това следва и изглежда също да е вярно, че министър Петров не знае какво става в неговото министерство, за да прави изказвания, че строежът на новата писта ще започне след една седмица. Добре, че ги прави в България (може би и на борда на президентския самолет), а не в Кувейт, защото представяте ли си какво би било изумлението на приемащата страна за кои кувейтци става въпрос и за коя кувейтска фирма.Натоварената с преговорите по договора с Al-Kharafi г-жа Златолина Мукова, заместник-министър на транспорта и съобщенията, в момента е в Люксембург, начело на делегация, която ще се опита да убеди ЕИБ да даде зелена светлина на строежа на новата терминална сграда.Основният въпрос, който генерира проблеми при първоначалните преговори с кувейтската фирма, е желанието на Министерството на транспорта и съобщенията да посочи в договора Ръководство въздушно движение (РВД) като ко-партньор, или с други думи, българските страни по договора да са две: Летище София ЕАД и РВД. Вулгаризирането на проблема, че част от финансирането на проекта за нова писта се осъществява от РВД, така както е посочено във финансовата рамка, в никакъв случай не дава основание на бенефициента по договора - Летище София ЕАД , или по-точно на принципала Министерството на транспорта и съобщенията да изменя условията на договора.Уважаема редакция,От гореизложеното е видно, че преговорите за сключване на договора за строителство на новата писта са в самото начало и дори процесът да се акселерира, е съмнително те да приключат съвсем скоро. Ако към това прибавим административните и други бюрократични процедури (в това число и издаването на строителното разрешение и приключването на делата по отчуждаването на имотите) и нужното време за мобилизация на строителството става ясно ,че на изказванията на транспортния министър не трябва да се гледа сериозно. Ако той мисли, че може да се започне строителство без договор (за някои национални обекти в близкото минало се процедираше по подобен начин), тогава е прав. Нататък, да му мислят кувейтците.В професионалните среди, занимаващи се с инфраструктурни проекти, в това число и летища, пътища и транспортна инфраструктура, гледат с насмешка на действията и изявленията на транспортния министър. Друг е въпросът, че подобни изявления се правят от официален член на правителството, като уронват имиджа му.Ако премиер-министърът не погледне сериозно на подобни изцепки и некомпетентност ще има дълго време да чакаме Новото време.Арх. Красимир Николчев, консултант по международни инфраструктурни проекти

Facebook logo
Бъдете с нас и във