Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Трансгранични проекти в ритъма на сиртаки

S 250 0827b5ea 54e1 44b8 a0c2 0b6a33ad51a1

Границите могат да бъдат и преграда за сътрудничеството между страните, но и място за активен обмен - на инвестиции, на търговия и на туризъм. А транспортната свързаност е в основата на добрите взаимоотношения. 

Пет са  ключовите  точки на връзка между България и Гърция. В сегашната ситуация на пандемията от коронавирус  периодично се поражда   доста напрежение по ГКПП между двете страни. Това обаче не пречи южната ни съседка да е сред големите ни търговски партньори и един от най-големите инвеститори у нас. 

Ключов проект по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. е строителството и отварянето на нов граничен пункт между двете страни  при градовете Рудозем и Ксанти, който е много важен за развитието на селищата от двете страни на границата и се очаква да  допринесе допълнително за оживяването на бизнеса и туризма. Добре е, че работата по изграждането на  ГКПП се обвързва и с развитието на проекти за малки и средни предприятия, които да развият своя капацитет в граничния регион и да допринесат за икономическия растеж и заетост тук. А това би създало работни места и би задържало и хората тук. Очаква се с този пункт да се подобри социално-икономическото състояние и на Южен Централен район в България.

България и Гърция обсъждат и реализацията на бъдещата европейска програма за транснационално сътрудничество Interreg Euro-Mediterranean area 2021-2027 (EURO MED), която ще замени Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014-2020" и програма "Югозападна Европа 2014-2020". За нашата страна е важно да получи подкрепата на Гърция  новата програма да обхваща цялата територия на страната, както и включването на малките и средни предприятия като директни бенефициенти чрез прилагане на новия инструмент, назован Фонд за малки проекти. И да се осигури бюджет, отговарящ на очаквания висок интерес към бъдещата програма.

През февруари 2021 г. режат  лентичката на ГКПП "Рудозем- Ксанти"

Строителните дейности по ГКПП "Рудозем- Ксанти" (Елидже) вървят по график и ако се запазят сегашните  темпове на работа, изграждането на граничния пункт се очаква да приключи до края на февруари следващата година. Това констатира  и проверката на областния управител Недялко Славов и представители на изпълнителя на обекта - Обединение "Партньори- Ксанти" ("Копекс и Ко" ЕООД, "Бг Ленд Ко" АД и "СК - Варна 2007" ЕООД, "Агробилд" ЕООД). 

Строителството на пункта е започнало на 24 януари. Оптимистичните очаквания бяха обектът да бъде въведен в експлоатация на 18 декември 2020 г., но рязането на лентичката ще е през следващата година. 

Граничният пункт Рудозем - Ксанти е разположен на линията на транспортния коридор Пловдив - Смолян - Рудозем - Ксанти, който е част от разширената европейска мрежа. Съгласно сключената спогодба се предвижда оттук да преминават всички видове превози и товари. Проектирани са работни помещения и за българските, и за гръцките власти за граничен и митнически контрол, както и за проверка на товари и пътници.  

Съгласно клаузите в договора срокът за изпълнение е 365 дни. Обектът се състои от два подобекта, разположени на обща площ от 76 дка.  Първият подобект заема  33 дка и включва територия за изграждане на подходния път до самия граничен пукт и паркинг. Площадката на граничния пункт е на площ 37 дка и на нея ще има двуетажна административна сграда, в която ще се помещават офисите на "Гранична полиция" и "Митници", хале за щателна митническа проверка и други. Предвидено е и изграждане  на площадка за допълващи дейности и техническа инфраструктура. Подходният път в първия участък е с ширина 10 м и включва  две ленти за движение  в посока към Гърция и една в посока България, както  и банкети по 1.5 метра. Вторият участък  на  площадката за ГКПП - транспортната инфраструктура, се обособява с по четири ленти на движение в двете посоки  -  "входящи" и "изходящи".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във