Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Топлофикация София" ще обезщети само студувалите повече от два дни

"Топлофикация София" предвижда общата стойност на обезщетението за клиентите, засегнати от производствената авария в топлорайон "София Изток" да бъде в размер на 2 368 505 лв. Това съобщи днес пред Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет Георги Беловски.

Дружеството предлага на всички засегнати клиенти без топлоподаване или с влошено топлоподаване до 48 часа да не се начисляват прогнозни количества топлинна енергия за отопление на топла вода за целия период от 48 часа.

На клиентите с прекъснато или влошено топлоподаване за повече от 48 часа се предлага да не се начисляват прогнозни количества енергия за отопление и топла вода за целия период на липса на качествено топлоподаване.

На засегнатите клиенти с над 48 часа прекъсване "Топлофикация София" предвижда допълнително обезщетение /неустойка/ за липсата на топлинна енергия в периода след 48-ия час. Компенсациите ще бъдат под формата на прихващане от сметките, тоест фактурите ще бъдат с по-ниска стойност, а няма да се връщат пари, например по банков път. 

"Изчислената енергия за периода на аварията, отчетена от общия топломер във всяка отделна сграда, ще бъде приспадната като служена енергия и няма да участва в изравнителната сметка, както и при реален отчет на месечното разпределение. Тази енергия ще бъде посочена със знак минус в информационната част на фактурата за февруари, така че клиентите да могат да я видят достатъчно ясно. Допълнително ще бъде посочена и левовата себестойност на тази енергия за съответната абонатна станция", обясни Беловски.

Енергията за сторниране поради влошено качество е 14 748 МВтч. и ще струва на дружеството 951 568 лв.

От дружеството отчетоха, че 29 на сто от общо 17 400 абонатни станции, работещи в столицата са били с нарушено топлоподаване в периода на аварията в топлорайон "София Изток". 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във