Банкеръ Daily

Анализ на американски експерти:

"Топлофикация София" е пред финансов колапс

Само ден след като Българският енергиен холдинг (БЕХ) купи дълга на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" от 121 млн. лева, американската консултантската агенция "Блек и Вийч Мениджмънт консултинг" ООД (Black&Veatch) отбеляза в свой доклад, че дружеството е в изключително тежко състояние и във всеки един момент може да стигне до финансов или технически колапс с изключително тежки последствия.

Консултантите от Black&Veatch отбелязват, че за да не се стигне до това са нужни спешни действия за стабилизиране на дружеството. Според тях е необходимо основно обновяване на цялата система на столичното предприятие – от подмяна на съоръженията до обновяване на съществуващата и изграждане на нова топлопреносна мрежа.

Докладът, който е изготвен с подкрепата на "Грийн Енерджи Адвайзорс" ООД и "Маратон Капитал" ООД, вече е представен пред Столичния общински съвет. Това е само втората задача на консултанта "Блек и Вийч Мениджмънт консултинг", която е част от поредицата възложени услуги, финансирани от Американската агенция за търговия и развитие (USTDA). Докладът бе възложен срещу сумата от 921 хил. долара.

Целта - ръст на производството и приходите 

Ключовите елементи на плана включват значително увеличаване на производството на електроенергия с цел увеличаване на приходите и надграждане и разширяване на системата за разпределение на топлинна енергия за драматично подобряване на обслужването. Тази програма ще изисква капиталови разходи, оценени на около 860 000 000 евро, е записано в доклада на консултанта.

Как ще се стане това?

Експертите отбелязват, че на първо място е алтернативното снабдяване с природен газ- осигуряване на алтернативни доставки на газ, за да се намали зависимостта от "Булгаргаз". Те смятат, че  газови интерконектори Гърция-България и новофинансираният терминал за втечнен природен газ в Александруплис в Гърция, които се очаква да заработят съответно до 2022 г. и 2023 г. ще допринесат съществено за диверсификацията на източниците на газ в България и ще доведат до значително подобрение на цените на газа. 

Вторият ключов елемент е включването на банкови договори за покупка на електроенергия (PPA) за цялото или част от производството на електроенергия, получено в резултат на надграждането.

"Очаква се такива споразумения да пренасочат и да увеличат риска на контрагента от "Топлофикация София" ЕАД към високо оценен електроенергиен източник, който не е идентифициран. Както е обсъдено в доклада, вече са започнали положителни дискусии с кредитоспособни лица, които биха могли да сключат такъв договор", уточняват от Black&Veatch в доклада си.

Едновременно с това се предвижда столичното дружество да започне преговори с БЕХ и "Булгаргаз", за да предоговори съществуващите условия на дълга, за да се гарантира, че те са подчинени на новия дълг и са доведени до взаимно договорени и устойчиви нива в дългосрочен план.

Финансирането

Финансирането на тези капиталови разходи може да бъде направено по няколко начина. То ще бъде структурирано и осигурено от водеща международна финансова институция, обясняват консултантите.

В предложения план не изисква държавна гаранция от правителството, но ще трябват гаранции от Столична община, че "Топлофикация София" ще остане общинска собственост. "Финансовата структура на проекта предвижда реализацията му да бъде съчетана с минимизиране на цените на  услугата за софиянци", обясняват още консултантите и допълват, че основно предимство на предложения план е фактът, че всички елементи може да бъдат конструирани едновременно, като по този начин се ускорява завършването на цялата програма.

Цялата програма може да бъде изпълнена приблизително за четири години, след като бъде официално приета от Столичния общински съвет. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във