Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Топливо" АД продължава да трупа загуби

Ограничаването на бизнес дейностте, на пътуванията се отрази върху търговията с газ пропан-бутан.

Въпреки дългогодишния си опит и развитата търговска мрежа в трите си основни пазара - на отоплителни материали (дърва и въглища), на строителни материали и на търговията с газ пропан-бутан, "Топливо" АД продължава да трупа загуби.

Това са били основните направления в дейността и през миналата година Но целта на дружеството да запази позициите си на пазара на строителни и отоплителни материали чрез добро задоволяване на нуждите на пазара и клиентите остава все още нереализирана. 

Неконколидираният финансов отчет на "Топливо" АД отново сочи загуба в края на миналата година от 5.70 млн. лева.  За сравнение, дружеството приключи 2019-а с отрицателен резултат от 9.55 млн. лева. 

Трудната ковид ситуация у нас през миналата година заедно с натиска на конкуренцията свиват приходите с 16.38% на годишна база.  Принос за подобряване на годишния финансов резултат има и свиването на разходите по дейността - с 17.28 процента.  

Ограниченията в дейността са свили запасите от материали и стоки в складовете на фирмата, намалели са и търговските вземания от свързани предприятия и от доставчици и клиенти. 

Заедно с това са намалели и текущите задължения към доставчици и клиенти, към персонала и по получени аванси, но ръст се отбелязва по отношеие дълговете към свързани предприятия.  

Основен  акционер в "Топливо" АД е "Синергон холдинг" АД, като бившият приватизационен фонд контролира 83.95% от капитала на дружеството. Останалите книжа са притежание на 2697 по-малки инвеститори. Дружеството притежава и 10 308 броя или 0.19% изкупени собствени акции.  

Дружеството се управлява от съвет на директорите от петима членове, като Бедо Бохос Доганян е председател на борда и изпълнителен директор.  Фирмата "Омега Би Ди Холдинг" АД, която притежава 44.30% от акциите на "Синергон холдинг" АД, e с мажоритарен собственик Бедо Доганян. Той пък лично има още 3.05% от капитала на бившия приватизационен фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във