Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Тютюнопроизводителите ще получават средства по преходната национална помощ още 2 години

Тютюнопроизводителите ще получават средства по преходната национална помощ и през следващите две години. Това заяви министърът на земеделието Десислава Танева на среща с тютюнопроизводители в Харманли.

Танева уточни, че през последните осем месеца екипът на ресорното министерство е възобновил дебата за запазване на преходната национална помощ. „Страната ни успя да убеди останалите страни-членки на ЕС да ни подкрепят. Така защитихме преходната национална помощ, която е основно за тютюн. Към момента преходният период се очертава да бъде две години, а именно 2021 г. и 2022 г. По този начин, макар и намаляващи, тези плащания ще бъдат предоставени на производителите на тютюн“, каза земеделският министър. Тя припомни, че субсидиите за тютюнопроизводство са на база референтните стойности за 2009 г. Страната ни е поискала промяна на референтния период, но ЕК е отказала.

Плащанията на тютюнопроизводителите се извършват ежегодно през пролетта. Тази година за първи път те бяха изплатени още през месец февруари. „Както тази година платихме помощта най-рано от всички предходни, в този график ще работим и за следващата 2021 г. В началото на месец февруари 2021 г. ще може да очаквате това плащане“, допълни Танева.

Тя изтъкна, че в момента е в ход дебатът за това дали преходната национална помощ ще продължи да се изпълнява и през новия програмен период. „В проекта на регламентите засега отсъства тази възможност, но ние ще продължим да се борим за нея или за друга форма, под която тютюнопроизводителите да бъдат подкрепяни. Секторът е особен заради водената световна политика за намаляване на потреблението на тютюн и запазване здравето на хората. Именно поради тази причина подкрепата има определени рестрикции, които влияят на производителите“, поясни министърката.

Танева посочи, че извън преходната национална помощ, тютюнопроизводителите са допустими и по директните плащания. След 16 октомври по индикативния график, който е качен на сайта на Държавен фонд "Земеделие", производителите ще получат увеличение на директните плащания по всяка от схемите, по които кандидатстват средно с 9 % за мерките, които са за плащанията на площ. За бенефициентите по обвързаната подкрепа увеличението ще бъде средно с 13 %. Увеличението е за тези направления , за които не са достигнати количествените лимити.

Министърът напомни, че заради епидемичната обстановка тютюнопроизводителите в страната ще бъдат подпомогнати и по извънредната мярка COVID, която бе програмирана по предложение на България. Подкрепата за сектора попадна в обхвата на подмярка COVID-2, която е за един постоянно зает. "Това стана по искане на ЕК, тъй като трябваше да защитим за всеки отрасъл какъв е спадът на реализация на продукцията вследствие на пандемията“, каза още тя.

Във връзка със засушаването Танева изтъкна, че в момента се работи в посока подкрепа на водоспестяващите технологии и за възстановяване на инфраструктурата на „Напоителни системи“. Тя добави, че дружеството е бенефициент по мярката 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г., чийто прием приключи в началото на месец юли. Целта е да да се увеличи достъпът на земеделските стопани до вода, заради измененията в климата.

В момента заедно с МОСВ се изготвя съвместен проект за изменение на нормативната уредба по отношение на ползването на вода за земеделски нужди. Предвижда се процедурата за разрешителни на сондите да бъде максимално облекчена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във