Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Тютюнопроизводителите ще получат 71.6 млн. лв. национална преходна помощ за кампания 2020 г.

Тютюнопроизводителите у нас ще получат общо 71.6 млн. лв. национална преходна помощ за кампания 2020 година. Тези средства ще им бъдат изплатени, съгласно правилата на помощта и Индикативния график на Държавен фонд "Земеделие" за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2020. Периодът за превеждане на финансовия ресурс е между 10 и 20 февруари тази година, съобщиха от агроминистерството след Консултативния съвет по тютюна.

На заседанието са гласувани и одобрени ставките за помощта по основните сортови групи. За Басми до 1000 кг - 2.07 лв./кг; от 1000 до 2000 кг. - 2.01 лв./кг, и за над 2000 кг - 1.34 лв./кг., за Каба Кулак - 1.05 лв./кг, за Бърлей  - 0.77 лв./кг, и за Виржиния - 0.61 лв./килограм.

Реколтираните площи с тютюн през миналата година са 4106 ха, а произведеното от тях количество тютюн е 5998 тона. Средният добив е 146 кг/декар. Общото изкупено количество тютюн до момента е 4703 тона, според агростатистиката. 

Относно подпомагането за сектора през следващите години, министър Десислава Танева заяви, че триалозите между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия не са приключени и предстои да се вземе окончателно решение за продължаване на национална преходна помощ. „Най-големият български успех е, че ние бяхме инициаторите и в рамките на 6 месеца успяхме да наложим да бъде приета промяната - Националната преходна помощ да продължи да се прилага“, отбелязва тя.

Отглеждането на тютюн в България има значително социално значение, тъй като при определени нископродуктивни почви тази култура се явява основна за населението, т.е. тя е в основата на традиционния му поминък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във