Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТИМ КУПУВА АРМЕЕЦ

Срещу 4.3 млн. лв. Химимпорт, единственият кандидат за ЗАД Армеец, купува 91.1% от капитала на дружеството, които са собственост на ДЗИ, съобщи официално Агенцията за приватизация. Фирмата е част от варненската икономическа структура ТИМ. Както БАНКЕРЪ пръв писа, ТИМ направи собствено проучване на финансовото състояние на застрахователното дружество още в края на февруари.Индикативната оферта на фирмата, подадена през март, беше за 3.6 млн. лева.Бизнеспланът за развитие на дружеството, представен от купувачите, предвижда съчетаването на застрахователната дейност с банкови услуги. Според документа, Армеец ще предлага застраховки на кредитен риск и микрокредити, експортно застраховане и презастраховане. Най-вероятно партньор на дружеството в тези дейности ще бъде ЦКБ, в която Химимпорт е най-големият акционер.Официалната оценка на Армеец, изготвена от Делойт и Туш, беше за 6.5 млн. лева. Минималната цена, която Агенцията за приватизация поиска от кандидат-купувачите, беше 3.5 млн. лева. Премийният приход на Армеец за миналата година е 7.3 млн. лв., а пазарният му дял - малко под 2 процента. В началото на годината от ЗАД Армеец се интересуваше австрийският застраховател Винерщетише. Той се оттегли и не подаде оферта, защото прецени, че дружеството е прекалено малко за стратегията му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във