Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЕМИДА ПАК ЩЕ РЕШАВА ЗА ЦЕНИТЕ НА ТОКА

Ако има тема, която да засяга пряко всеки човек в България, това е цената на тока. През последните пет години определянето на тарифите за стойността на електроенергията се превърна в сложно упражнение за Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). От една страна, заради поетите обещания за премахване на кръстосаното субсидиране в енергетиката, което доведе до неминуемото покачване на цените. От друга, заради сериозния обществен, а на моменти и политически натиск тарифите все пак да останат поносими за по-голямата част на населението. Балансирането между двете крайности доведе до доста странни и нелогични от икономическа гледна точка решения.
Сега на юристите в ДКЕВР им предстои да защитават във Върховния административен съд (ВАС) точно такова решение - за цените на тока в периода от 1 юли 2003-а до 30 юни 2004 година. Въпросният акт на регулатора вече натрупа сериозен стаж в съдебни зали. Още на 11 март 2005-а петчленен състав на върховните магистрати обяви цените за незаконосъобразни. Мотивите бяха, че реалното поскъпване не е 15%, както бе записано в енергийната стратегия на държавата, а 20.61 на сто (от 0.097 на 0.112 лв. за киловатчас).
Въпреки това ДКЕВР излезе с ново становище, с което препотвърди известните вече цени. Върховната административна прокуратура и Комисията за защита на потребителите го оспориха на 13 юли тази година, но тричленен състав на ВАС отхвърли исканията на жалбоподателите и сега предстои последен по казуса да се произнесе петчленен състав на ВАС.
Описанието на съдебната одисея вероятно ще се стори излишно за мнозина, но нейният епилог може да има доста значими последици. Защото ако петчленката определи, че регулаторът се е произнесъл в разрез със законите, това ще позволи да бъдат оспорени всички други досегашни решения за промяна на цената на електроенергията, включително и последното поскъпване от 1 октомври 2006-а. Което пък ще предизвика нова вълна от потребителски искания до електроразпределителните дружества и ДКЕВР за връщане на завишените сметки за ток.
Според нас тричленният състав на ВАС неправилно е преценил, че приетият през 1998-а план за действие и последвалата го през 2002 г. Енергийна стратегия на страната са подзаконови нормативни актове, които дават право на регулаторната комисия да определи цените на тока за периода от 1 юли 2003 до 30 юни 2004-а. Съдът е длъжен да се произнася по законосъобразност, а не по целесъобразност. Аргументирайки своето решение с Енергийната стратегия, тричленният състав е постановил не само незаконосъобразно решение, но излизайки от своята компетентност, е издал недопустимо решение, коментира пред в.БАНКЕРЪ адвокат Незрет Бабучев, който представлява интересите на Федерацията на потребителите. Според него стратегията е политически документ, който дава възможност на правителството да промени съществуващата нормативна уредба, регламентираща тарифите за консумираната електроенергия. Но по мнението на Бабучев тя има само препоръчителен характер.
Другият сериозен аргумент на жалбоподателите е, че не може атакуваният административен акт на ДКЕВР да има обратно действие - т.е. с документ, приет през 2005-а, да се определят цени на електроенергията за минал период от време. Никъде в Закона за енергетиката няма изрична разпоредба, която да допуска това, а в Наредбата за регулиране на цените на тока изрично е отбелязано, че новите тарифи влизат в сила месец, след като бъде определен размерът им.
Очертаващата се съдебна битка ще е доста любопитна. Очаква се до дни ВАС да посочи датата, на която делото ще бъде разгледано. Изходът от него трудно може да се прогнозира, но пък е съвсем сигурно, че с увеличението от 1 октомври на цената на електроенергията за бита до 0.143 лв. за киловатчас България загуби позицията си на най-евтиния доставчик на ток за населението. По данни на Евростат пред нас в класацията вече са Гърция с 6.9 евроцента за киловатчас, Естония и Латвия със 7 евроцента. Ситуацията е още по-неприятна за нас при сравняване на цената на тока с покупателната способност на потребителите. При това положение според европейската статистическа агенция от 29 наблюдавани държави на Стария континент по-скъп, отколкото у нас токът е само в Словения, Румъния, Италия, Полша и Холандия. А е най-евтин във Финландия, Великобритания и Гърция.
Стефан Савов

Каре:
През 1998 г. правителството прие план за действие, консултиран с Международния валутен фонд. Неговата цел бе поетапно увеличение цените на електроенергията, така че средните тарифи за населението и за индустриалните потребители да се изравнят и да достигнат до средата на 2001-а до 4 щатски цента за киловатчас без ДДС. След констатацията, че с плана от 1998-а не са изпълнени поетите ангажименти, Министерският съвет прие през 2002 г. Енергийна стратегия на България, която бе одобрена и от парламента.
Стратегията предвижда поетапно увеличаване на цените на електрическата енергия за населението за периода 2002-2005-а, при което средната цена за битови нужди през 2004 г. да достигне 0.09 лв. на киловатчас без ДДС (или 4.1 цента/кВтч при валутен курс 2.2 лв. за 1 щ. долар). Отбелязва се, че това може да бъде постигнато с ежегодни увеличения през първите три години (2002, 2003 и 2004-а). За осигуряване на основните потребности от електрическа енергия на поносими цени бе въведена двустъпална тарифа за битовата електрическа енергия, съгласно която през посочения период всички битови абонати без просрочени задължения към електроразпределителните дружества да заплащат до 75 киловатчаса дневна електрическа енергия по фиксирана цена от 0.098 лв. за киловатчас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във